Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Veidekke Bostad, ett annorlunda bostadsföretag

Med nytänkande och värdeskapande samspel som grund erbjuder Veidekke Bostad ett boende utöver det vanliga på den unika Älvstranden i Göteborg.

Veidekkes historia tar sin början i Norge 1936 med en verksamhet som i huvudsak bestod av beläggningsarbeten på vägar och broar. Under ockupationen av Norge under andra världskriget ville tyskarna att Veidekke skulle bygga en flygplats åt dem, men hellre än att arbeta för ockupationsmakten stängde man ner verksamheten och flydde till Sverige. Detta prov på moral uppskattades av det norska luftfartsverket, och när kriget var över fick det då lilla och okända företaget uppdraget att bygga Stavangers nya flygplats. Detta blev nystarten på vad som i dag är Skandinaviens fjärde största bygg, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.
I dag har Veidekkekoncernen en omsättning på ca 19,4 miljarder SEK 2010 (ca16,3 miljarder NOK) och drygt 6100 anställda, varav ca 1100 i Sverige. Den svenska verksamheten är indelad i Veidekke Bostad AB, Veidekke Entreprenad AB och Veidekke Industri AB.

TellHus minskar koldioxidutsläppen
-Värdeskapande samspel är en av grundpelarna i Veidekkes speciella företagskultur, säger Olof Olausson, regionchef för Veidekke Bostad AB Region Väst. Konkret innebär det att Veidekke skall vara ett företag som såväl kunder som samarbetspartners skall kunna lita på i alla sammanhang. Som ledstjärna för att kunna leva upp till denna ambition har vi skapat ett ”symboliskt hus” där grunden består av orden professionell, redlig, entusiastisk och gränssprängande. Väggarna består av orden kunder, medarbetare, ledare och leverantörer. Resultatet blir det vi kallar värdeskapande samspel, vilket också utgör taket på vårt symboliska Veidekke hus. Nytänkande innebär att Veidekke skall ligga i framkant inom såväl material och teknik som miljöutveckling. Exempel på detta är våra TellHus lösningar. Här handlar det om hållbart byggande där ett hus byggt enligt principerna för TellHus halverar koldioxidutsläppen jämfört med ett normhus byggt enligt BBR utan att bygg eller boendekostnaden ökar nämnvärt. Förutom att bygga med bra klimatskal och rätt material är även energieffektiva vitvaror en viktig del i TellHus liksom möjligheten för de boende att enkelt och tydligt kunna se hur mycket energi man förbrukar i realtid.
– Att kunna se hur mycket energi, eller pengar om man så vill, man förbrukar har visat sig vara en mycket effektiv metod att sänka energiförbrukningen, säger Olof Olausson, och tillägger att Veidekke i augusti invigde Nordens första Svanen-märkta flerbostadshus. Veidekke kommer den närmaste tioårsperioden utveckla och bygga minst 3000 Svanen-märkta bostäder i Sverige varav en betydande andel i Göteborg, avslutar Olof.

Kvillebäcken, grön miljö med närhet till storstadens puls
På den unika Älvstranden i Göteborg erbjuder Veidekke boende på två olika platser, Kvillebäcken och Sannegårdshamnen. I Kvillebäcken kommer för första gången miljömedvetande och miljöbyggande att omfatta en hel stadsdel då samtliga projekt kommer certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Kvillebäcken kommer också att ha en väl utbyggd social service med närhet till såväl butiker och vårdcentral som skola och kollektivtrafik.
-Veidekke var först ut av bostadsföretagen att byggstarta i Kvillebäcken, säger försäljnings- och produktansvarig Fredrik Björnerud. Vårt projekt Brf Cyklisten erbjuder 75 lägenheter från 1 – 4 rum o kök i storlekar 38 kvm till 101 kvm, alla med balkong eller uteplats. Samtliga lägenheter byggs enligt Veidekkes klimatkoncept TellHus vilket innebär låga driftskostnader och minskad miljöpåverkan. I Kvillebäcken bor man miljösmart i en grön miljö, lite kontinentalt men ändå typiskt Göteborgskt, lite avskilt men ändå nära storstadens puls. Inflyttning i Brf Cyklisten sker i början av 2013.

Brf Residens Sannegården, en investering i livskvalitet
– Brf Residens Sannegården. Här kan man verkligen tala om livsstilsboende, säger Fredrik Björnerud. Den yttre miljön med läget vid marinan och den magnifika utsikten över Sannegårdshamnen är oslagbar, och inte blir det sämre när man kommer in i fastigheten. Redan i entréplanet förstår man att bo här handlar om en investering i livskvalitet. Receptionisten kan förutom att släppa in och ut besökare även hjälpa de boende med små och stora tjänster. Entréplanet innehåller förutom reception också spa, gym och en restaurang. Det är med andra ord väl försett med möjligheter för social samvaro, träning och avkoppling. De 67 lägenheterna är modernt välplanerade i storlekar 2 – 4 rum och kök. Givetvis är även Brf Residens Sannegården byggt och utrustat enligt Veidekkes klimatkoncept TellHus. Inflyttning är beräknad till våren 2013.

Delaktig i regionens utveckling
-Veidekke Bostad, Region Väst har i dag projekt från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr. Målsättningen är att vi skall sälja 160 bostäder innevarande år och på några års sikt 200-250 bostäder. Det handlar då om såväl småhus som flerbostadshus. Vi skall vara delaktiga i regionens utveckling, och dialogen med myndigheter och branschkollegor har därför hög prioritet, avslutar Olof Olausson.