Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

-Vi kan ta emot de flesta uppdrag på marknaden då det gäller montering och förpackning!

Det säger Mats Thorsén, som är platschef på Prodab i Habo.

-Vi kan ordna allt, från enkla delmoment till avancerad montering av komplexa produkter, fortsätter han. Vi har en modern maskinpark, bland annat en line för montering av komponenter till färdiga gasmasker.
-Naturligtvis är vi noggranna även vid orderplockning, packning och eventuell adressering. Vi klarar även av att hantera känsliga varor som behöver specialhantering.
Växande företag
Prodab i Habo är ett relativt nytt bolag, det bildades så sent som 2007. Men företaget har en erfaren ledning och har vuxit under de få år man hittills hunnit vara verksamma. När Prodab övertog verksamheten från Samhall fanns där 16 anställda. Sedan dess har nio nyanställts, så idag är man alltså uppe i en personalstyrka på 25 personer.
I samband med köpet övertog man såväl personal, maskinpark som själva verksamheten. Idag håller man till i stora, bra lokaler med en modern maskinpark. Personalen betecknar Mats som välmotiverad för sina arbetsuppgifter.
-Vi samarbetar med arbetsförmedlingen vid nyanställning och det har gett oss en mix bland personalen, här finns äldre och yngre, damer och herrar, några med funktionsnedsättning. Vi är ett bra team och här finns ett bra kamratskap, menar Mats Thorsén.

Kundorienterat arbete
Företaget ägs av Habo Gummiprodukter AB och Wogab. Platschefen Mats Thorsén ansvarar för det dagliga arbetet.
Företaget upplever en ökad efterfrågan på dess tjänster. Kunderna kommer från olika delar av landet. Man har ett tiotal som återkommer regelbundet, men det är framför allt tre stora lokala företag som dominerar. Men man tar gärna emot ännu fler kunder:
-Inget jobb är för stort eller litet, säger Mats Thorsén, som ser framtiden an med tillförsikt.

ÄNDAMÅL
Bolaget ska förpacknings- och belysningsmonteringsservice, uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.