Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Via Medici utbildar för att rädda liv

Tack vare Via Medicis hjärtstartare för lekmän kan fler människor räddas till livet vid plötsligt hjärtstopp. Överlevnad beror helt på hur snabbt hjälpen kommer, endast ett fåtal minuter kan vara avgörande. Därför är det oerhört viktigt att fler utbildas inom området hjärt-lungräddning. Via Medici erbjuder specialanpassade utbildningskombinationer som passar alla.

Via Medici arbetar rikstäckande och erbjuder ett brett spann av utbildningar som passar alla. Det finns speciella utbildningar för företag och lekmän, tanken är att vem som helst ska kunna tillägna sig kunskap om hur man agerar när olyckan är framme.
– Den vanligaste typen av utbildning är en kombination mellan allmän sjukvård och hjärt-lungräddning, berättar Janne Möller, sjuksköterska.
Alla Via Medicis utbildningar ges av instruktörer som själva verkat inom sjukvården i flera år, exempelvis ambulanssjuksköterskor, akutläkare och sjuksköterskor. Detta medför att utbildningarna håller en mycket hög kvalitet, instruktörerna kan svara på alla typer av frågor som kan uppkomma inom området.

Vill göra hjärtstartaren offentlig
Den unika konstruktionen med säkra, enkla funktioner gör Via Medicis hjärtstartare till världens främsta för lekmän. Hjärtstartare har funnits länge, men allmänhetens kunskaper om dessa är fortfarande begränsade. Via Medici söker upplysa fler om möjligheterna med hjärtstartare – det är en investering som kan vara avgörande i fråga om liv och död.
– Visionen är att kunna integrera hjärtstartare överallt i samhället, på företag, i köpcenter, idrottshallar – överallt där människor vistas, konstaterar Janne Möller.

2011 stort år
Janne Möller berättar att 2011 blir ett stort år för Via Medici. I oktober anordnas en stor kongress i Göteborg för att sjösätta de nya riktlinjerna för hur man utbildar inom området hjärt-lungräddning. Riktlinjerna omfattar alla utbildningar inom området, oavsett målgrupp.
– Det största för oss är att kunna sprida kunskap bland allmänheten och öka förståelsen för hur man tack vare hjärtstartare kan vara med och förändra, säger Janne Möller som avslutning.