Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Via Medicis hjärtstartare är världens främsta för lekmän

Via Medici erbjuder marknadens främsta hjärtstartare för lekmän. Hjärtstartaren är konstruerad så att det inte går att göra fel, vem som helst kan använda den och därmed också rädda liv. Återförsäljare finns över hela landet, och ambitionen är att integrera hjärtstartare överallt i samhället.

Via Medici är en expansiv organisation etablerad av ambulanssjuksköterskor och akutläkare. Verksamheten är rikstäckande, med stark representation över hela Skåne. I takt med att medvetenheten ökar bland allmänheten gällande hjärtstartare och hur de används ökar också Via Medicis inflytande.
– Överallt där människor lever och verkar bör det finnas tillgång till hjärtstartare, och allmänheten behöver också få tillgång till kunskap om hur man kan rädda liv med några få mycket enkla steg, förklarar Janne Möller, sjuksköterska och en av grundarna av Via Medici.

Första minuterna avgörande
Vid plötsligt hjärtstopp är de första minuterna de allra viktigaste för hur utfallet blir. Ofta kommer hjälpen alldeles för sent, vilket försvårar tillståndet eller till och med kan leda till döden.
– Om fler utbildas i hjärt-lungräddning kan fler människor räddas. I kombination med en ökad spridning av våra hjärtstartare för lekmän så sker ytterligare en ökning i antalet överlevande, berättar Janne Möller vidare.
Via Medicis hjärtstartare kan användas av alla, det går inte att göra fel och därför är användandet riskfritt. Möller förklarar att många är rädda för att insatsarbetet ska försvåra den drabbades tillstånd, med Via Medicis hjärtstartare kan alla känna sig trygga i vetskapen om att man alltid gör rätt.
Via Medici hoppas på en kraftig expansion under 2011. En hjärtstartare är en investering som kan rädda liv, Via Medici har för avsikt att ytterligare offentliggöra hjärtstartaren under det kommande året.