Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vidingehem utvecklar landsbygden kring Växjö

Vidingehem har ett stort ansvar för vidareutveckling av landsbygdsorter som levande boendemiljöer inom Växjö kommun. Tillsammans med stort förtroende har Vidingehem kommunens uppdrag att vidareutveckla fastigheter och hyresrätter, vilket innefattar nyproduktion, ombyggnader, renoveringar och underhåll.

Vidingehem äger och förvaltar lokaler såsom, förskolor, skolor, vårdbostäder och kommersiella lokaler samt drygt 2000 hyresrätter med en stark förankring i landsbygden i och kring Växjö.
– Vi inspireras av helheten, där vi är en viktig del av landsbygdens utveckling här i regionen, poängterar Paula Eskilsson, Marknadschef för Vidingehem. Växjös expansion sträcker sig bortom stadskärnan, landsbygden har utvecklats kraftigt här under de senaste åren och vi har investerat omkring 100 000 000 kronor årligen i till större delen nyproduktion.

Lågenergilösningar en självklarhet
Det senaste tillskottet är 18 hyresrätter i Rottne fördelat på tre husvolymer om två plan vardera. De nya lägenheterna håller en hög standard med låg driftkostnad då fastigheterna är byggda enligt principer för lågenergihus. Nästa steg blir nu att projektera en förskola i Rottne som är en omtyckt bostadsort för barnfamiljer.
– För oss är det en självklarhet att aktivt arbeta med att energieffektivisera befintliga lokaler och lägenheter. Vår senaste byggnation av hyresrätter på Östra Lugnet var också ett lågenergihus, berättar Paula Eskilsson.

Stadsdelar med familjaritet
Vidingehem satsar mycket på trivsel, modernisering och underhåll.
– Naturligtvis vill vi se en fortsatt utveckling i vår landsbygd. För att det ska vara attraktivt att bosätta sig utanför centralorterna krävs goda kommunikationer och ett välutvecklat serviceutbud. Vi för aktivt en dialog med företag för att skapa en levande landsbygd. På flera orter finns kommersiella lokaler i mindre omfattning, det kan vara frisörer eller små butiker. Tillsammans skapar de en trivsel och en familjaritet som blir kännetecknande för just den orten.
Flertalet fastigheter i nyproduktion har en hög tillgänglighet med hiss, som är och har varit en självklarhet sedan i början av 2000. Vidingehem fick också kommunens tillgänglighetspris 2004, man arbetade aktivt med hållbarhet ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv redan då.

Främjar gemenskap
Vidingehems lägenheter är genomgående välskötta med fina grönområden runtom.
– För att även främja social gemenskap satsar vi på ett färre antal lekplatser i våra bostadsområden men med större utbud. Hit kommer både villaägarnas barn och de som bor i våra lägenheter, en naturlig integration sker utan att man behöver göra så stora insatser, förklarar Paula Eskilsson.
Växjö kommun har en hög inflyttning och Vidingehem har attraktiva alternativ med bra boenden till rimliga priser, närhet till service och kommunikationer.