Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Viktor Rydbergs skolor förenar konstnärliga uttryck med hög akademisk nivå

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor har som vision att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten i stort förbättras. Till visionen hör också att stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. Det är högt uppsatta mål som Viktor Rydbergs tre gymnasier och högstadium lever upp till, framförallt tack vare det framgångsrika konceptet där vetenskapliga studier varvas med konstnärlig kreativitet.

Samtliga av Viktor Rydbergs skolor har en hög akademisk nivå med högpresterande elever. En av skolornas två grundare, Louise Ankarcrona, menar att det handlar om att hitta en sund mix av akademiska studier och estetisk verksamhet, något som understryks av att skolorna arbetar under devisen Konst och vetenskap går hand i hand. Här förklarar hon:
– Under högstadiet och gymnasiet utvecklas man som människa, man formar sin identitet och personlighet för framtiden. Då är det värdefullt att lära sig olika uttrycksformer. Att kombinera estetiska uttryckssätt med studier på hög akademisk nivå skapar kreativitet och låter hjärnan har roligt. Det är bra för inlärningen det känns inspirerande att gå i skolan. Därför integrerar vi möjligheter för eleverna att utöva estetisk verksamhet på alla program. Dessutom har vi en hög internationell grad där ca 30 procent av undervisningen sker på engelska av lärare som har engelska som modersmål.
Viktor Rydbergs skolor omfattas av tre gymnasieskolor samt ett högstadium för årskurs 7-9 i centrala Stockholm. Skolorna finns på Djursholm, Jarlaplan och Odenplan. Även högstadiet har en stark kreativ verksamhet, bl.a. med särpräglad musikprofil. Eleverna kan välja att utöva allt från solosång, instrumentspel, singer/songwriting till musikproduktion i studio.

Ökar intresset för naturvetenskap med nya metoder
På Viktor Rydbergs gymnasier går elever från 35 kommuner på de fyra programmen inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomi och estetisk verksamhet. Det innebär att skolorna har en stor mångfald vilket också stärker undervisningen.
– Vi värnar om mångfalden. Det ger också uttryck i att våra lärare har fria händer när det gäller undervisningsmetoder. Många av våra lärare uppmärksammas internationellt för sitt nytänkande, bland andra kan nämnas Kara Barker-Åström och Roger Lister som introducerat laborationer i kriminalteknik för att höja statusen på de naturvetenskapliga ämnena, berättar Louise Ankarcrona vidare.
Ett sätt att locka elever till naturvetenskapliga ämnen är att förankra studierna i populärvetenskapliga perspektiv som eleverna känner igen och är intresserade av. Laborationer i kriminalteknik kan inspirera till ökat intresse inom ämnen som kemi, fysik, biologi och matematik.
Kara Barker-Åström och Roger Lister, lärare vid Viktor Rydberg-gymnasiet i Djursholm, startade en ny kurs med inspiration från tv-serier som CSI och fick snabbt ett mycket positivt gensvar. Våren 2011 utsågs Barker-Åström och Lister till Sveriges, sedan Europas mest innovativa lärare och fick tredje pris vid den internationella finalen i Washington.

Manifesterar det konstnärliga uttrycket med musikal
Viktor Rydbergs skolor lockar framförallt med konstnärlig utblick i kombination med hög akademisk nivå. Varje år sätter elever från samtliga gymnasieskolor ihop en musikal som manifesterar det konstnärliga uttrycket. Eleverna skriver manus, planerar, organiserar och genomför musikalen på ett mycket professionellt sätt.
– Man kan kanske tro att det enbart är elever från det estetiska programmet som håller i musikalen, men så är det inte alls. Elever från samtliga program är involverade och hittills har det varit en bra fördelning mellan programmen. Med ett konstnärligt perspektiv når eleverna mycket längre i sina akademiska studier, det har vi fått kvitto på flera gånger om då vi följer upp studieresultat och ser hur våra elever går vidare i högre studier. Det visar att vårt tankesätt är framgångsrikt och ligger i tiden, konstaterar Louise Ankarcrona.