Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Vimmerby Kommun

Krönsmon ett stenkast norr om Vimmerby är ett företagsområde på 200 000 m2. Området lämpar sig för exempelvis tillverkningsindustri och logistikföretag. Ännu finns möjlighet att välja plats och storlek för din verksamhet här.

Det strategiska läget är utmärkt. Götaland har cirka 4,5 miljoner invånare och Vimmerby ligger nästan mitt i. Du når Jönköping, Linköping, Kalmar och Växjö på mindre än två timmars bilresa. Flera logistik- och transportföretag är etablerade på orten, vilket ger god tillgång till olika transporttjänster.

Vimmerby är ett starkt och välkänt varumärke och en uppskattad besöksort som ger draghjälp. Dina kunder och leverantörer placerar dig högre upp i sitt medvetande när de genast kan sätta ditt företag på kartan. Här finns initiativförmåga och mod att våga tänka annorlunda både inom näringslivet och föreningslivet. Det har lett till ett vitalt samhälle med en stark framtidstro och ett gott samarbete mellan näringsliv, föreningsliv och kommun.

Ansvar, mod och fantasi är Vimmerby kommuns värdegrund. Den bottnar i Astrid Lindgrens gärning och liv men präglar också det kreativa entreprenörskap och småföretagande som kännetecknar Småland och Vimmerby.

Vimmerbys familjära och välkomnande känsla ger staden ett välmående företagsklimat.

Joakim Ivarsson, vd AB VimmerbyHus

Som ett nav med flera riksvägar som korsar varandra är Vimmerbys geografiska läge ett naturligt val för placering av logistik.

Håkan Nyström, platschef GDL Transport AB