Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vindkraft – energi för framtiden

Eolus Vind AB är en av Sveriges ledande vindkraftprojektörer och har medverkat vid etableringen av cirka 300 vindkraftverk av de cirka 1.800 vindkraftverk som finns i Sverige idag.
Företaget bildades 1990 och var då den första kommersiella vindkraftsprojektören i Sverige.

Affärsidén när Eolus Vind bildades var främst att etablera och äga egna vindkraftsanläggningar för elproduktion. Den kompetens som upparbetades i företaget avseende etablering av vindkraftsanläggningar kom dock snart att efterfrågas även av andra intressenter. Affärsidén kompletterades därför tidigt med projektering och etablering av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar åt kunder.

Eolus Vind i Falun startades 1 april 2006 och sysselsätter idag fyra anställda.
– Den största fördelen med vindkraftverk är naturligtvis miljönyttan, men även att privatpersoner kan bli produktionsägare. Om det finns lokala intressen kan det öppna upp för att nya bolag kan producera el och sälja på nätet, säger Anders Bergström, vindkraftsprojektör på Eolus Vind i Falun.

Tre verksamhetsinriktningar
Eolus Vind har tre verksamhetsinriktningar: projektering av vindkraftsanläggningar, förvaltning av vindkraftsanläggningar och konsultverksamhet. Eolus huvudidé är att uppföra vindkraftsanläggningar i goda vindlägen och antingen behålla dem eller överlåta dem nyckelfärdiga till kunder.
Projekteringsverksamheten innebär att Eolus söker upp platser där förutsättningarna för etablering av vindkraftsanläggningar bedöms som gynnsamma och tecknar avtal med markägare. Därefter vidtar projekteringsfasen där bland annat miljö- och bygglovsprocesserna hanteras.
Eolus erbjuder med hjälp av egen personal tekniska och administrativa konsulttjänster åt vindkraftsintressenter. Bolaget har genom åren byggt upp en både bred och djup kompetens inom i stort sett alla de områden som berörs vid etablering och drift av vindkraftverk.

Vindkraftverk i Gästrikland
Eolus Vind är ett av de bolag som tänker anlägga vindkraftverk i Gästrikland – framför allt Ockelbo och Sandviken har visat sig vara attraktiva.
– Tillsammans med Wallenstam arbetar vi nu med projekt på Mårtensklack i Ockelbo och Vettåsen/Finnbergen på gränsen mellan Ockelbo och Sandviken. Förhoppningsvis blir allt färdigt kring årsskiftet. Vi har också byggt tre vindkraftverk i Långberget i Arbro, berättar Anders Bergström.
Eolus har lämnat in ansökningar för sammanlagt 60 vindkraftverk i länet, som ska byggas under en treårsperiod. En del av dem står i Ockelbo och Sandviken och andra i Hudiksvall, Nordanstig och Bollnäs.
– Min känsla är att framtiden ser positiv ut för vindkraftverken och Eolus Vind. Det är inga problem att få dagarna att gå, säger Anders Bergström avslutningsvis.