Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vironova – Att se är att veta

Vironova är ett privat, svenskt bioteknikföretag som erbjuder bildanalystjänster av nanopartiklar, bedriver forskning på antivirala läkemedel och utvecklar ett portabelt elektronmikroskop.

Vironovas bildanalyser är ett bra verktyg i karakterisering av läkemedel eller produkter som bygger på små partiklar av mikro ( m) eller nano storlek ( m). Att visualisera virus- och partikelbaserade läkemedel kan bidra med viktig information om produktens beteende och redogöra för kvaliteten. I många fall är morfologin, storleken på partiklarna och nivån av aggregering viktiga för säkerheten och effekten av läkemedlet. Virusliknande partiklar används ofta i vaccin, där existensen av specifika ytproteiner kan påverka vaccinets effekt (se figur 1). Genom att analysera partiklarnas morfologi vid ett tidigt skede i utvecklingen kan problem närmare registrering och produktion av slutprodukten undvikas.
Partiklarna visualiseras genom att använda transmissionselektronmikroskop (TEM). Beroende på typen av partiklar och frågeställningen så finns olika tekniker som till exempel cryoTEM, negativ kontrastering (nsTEM), tunnsnitt av celler eller vävnad och immunoguldinfärgning att tillgå. För mikropartiklar så kan topologiska bilder erhållas genom ett scanningelektronmikroskop (SEM) vilket visar komplexa detaljer av ytstrukturer.

Vidare analyseras bilderna med Vironovas egenutvecklade programvara vilken idag inkluderar analyser som cirkularitet och andelen av fulla och tomma partiklar vilket framförallt är av intresse för företag som utvecklar produkter inom området för drug delivery baserade på liposomer (se figur 2) eller virusliknande partiklar. Storleksfördelning är en annan viktig och populär analys som ingår i Vironovas portfölj. Teknologin kan även användas till snabb och objektiv virusdiagnostik
Vid sidan av analystjänsterna bedriver Vironova forskning på antivirala läkemedel mot herpes och ingår i ett EU projekt med målet att utveckla ett antiviralt läkemedel mot influensa (se figur 3). Genom att utnyttja den egna analysteknologin kan effekterna av en potentiell antiviral substans visualiseras och analyseras. Företaget ingår även i ett samarbete för att utveckla världens första portabla transmissionselektronmikroskop (miniTEM) med kostnadseffektiv och automatiserad identifikation av virus och karakterisering av nanopartiklar. Mikroskopet kommer att utvecklas under de närmaste tre åren.

I Vironovas lokaler i Stockholm har även Vironova Biosafety, Vironovas dotterbolag, öppnat upp dörrarna för bioteknikindustrin. De erbjuder virussäkerhetsstudier vilket är ett krav inom utvecklingen av nya biologiska läkemedel och vacciner, där någon komponent har ett humant eller animaliskt ursprung.

Med experter inom virologi, elektronmikroskopi, bildanalys och programmering erbjuder Vironova och Vironova Biosafety ett brett sortiment av tjänster av stort värde för akademin och bioteknikindustrin som bidrar med värdefull information till forskning, utveckling och produktion av nya produkter.