Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Visby lasarett förstärker akutvården för att kunna ta hand om sommargästerna

Gotlands sjukvårdsprofil präglas av ett tydligt hållbarhetsperspektiv där ständiga förbättringar och utveckling av högkvalitativa vårdtjänster är en del av vardagen. Visby lasarett drivs med en stark framåtanda för att kunna möta nya utmaningar – när övrig sjukvård stänger inför semestern håller Visby lasarett öppet med förstärkt akutvård. Här finns även ett stort antal minispecialiteter och en välrenommerad infektionsavdelning, bland annat.

Visby lasarett servar Gotlands 57 000 invånare året runt. Under sommaren fyrdubblas antalet människor som vistas på Gotland, vilket naturligtvis ställer oerhört höga krav på sjukvården. Som enda sjukhus på Gotland står Visby lasarett för ett stort antal specialiteter med ett 30-tal olika mottagningar inom lasarettet, samtidigt måste sjukhuset kunna ta hand om ett växande antal patienter.
– Visst står vi inför ständiga utmaningar, men vi är också duktiga på att finna innovativa lösningar. Under sommaren förstärks akut- och turistmottagningen, och ambulansverksamheten utökas. I många andra delar av landet drar man ner kraftigt på sjukvårdsverksamheten under sommaren, vi gör tvärtom med tanke på alla de människor som gästar Gotland under de varma månaderna, berättar Anders Sylvan, sjukvårdschef på Gotland.

God samverkan föder kvalitet
Vid Visby lasarett representeras allt från medicin, kirurgi, kardiologi och infektion till specialistmottagningar inom områdena ögon, öron, barn, förlossning, gyn och ortopedi.
Gotlands sjukvård har i allmänhet även god samverkan med både vårdgivare och forskningsinstitut på fastlandet, där man bedriver framstående samarbeten med bl.a. Karolinska institutet och Linköpings universitet.
I nära samverkan med Högskolan på Gotland genomförs nu en omfattande satsning på att införa ett processinriktat perspektiv enligt det välkända konceptet lean i den dagliga sjukvårdsverksamheten.
Vid Visby lasarett finns även viss forskningsverksamhet och man genomför kliniska studier i samverkan med andra aktörer.

Kirurgveckan hålls i Visby
Gotland har en hög attraktionskraft för besökare från hela världen, och är därför ett populärt val inför konferenser och kongresser. I år kommer Kirurgveckan att gå av stapeln i Visby under vecka 34. Alla Sveriges kirurger är inbjudna, tillställningen lockar även föreläsare från utlandet.
– Kirurgveckan är Sveriges näst största medicinska kongress efter Medicinska riksstämman, så vi har mycket stora förväntningar på oss inför evenemanget, konstaterar Anders Sylvan.

Visby lasarett i korthet
Visby lasarett har genomgått omfattande ny- och tillbyggnationer och återinvigdes 1996. Sedan dess har verksamheten fortsatt utvecklas och idag är sjukhuset en heltäckande akut- och specialistvårdgivare med ett 30-tal olika mottagningar. Medicin, kirurgi, kardiologi, infektion, ögon, öron, barn, förlossning, gyn, ortopedi, operation, intensivvård och psykiatri är exempel på representerade specialiteter. Om patienten behöver akut vård på fastlandet finns en transportorganisation med helikopter med beredskap året om.