Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Vivida underlättar livet för funktionshindrade

Vivida Assistans i Örebro bedriver personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna med stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som är i behov av personlig assistans.
– Vi erbjuder öppenhet, ärlighet och ett bemötande som jag tror få kan konkurrera med oss om, säger Fredric Käll, delägare till Vivida Assistans AB.

Vivida Assistans startades i oktober 2004 av Fredric Käll och Patrik Anshelm och sysselsätter cirka 1.000 anställda.
Företaget utför personlig assistans åt cirka 150 personer med funktionsnedsättning från Skåne i söder till Umeå i norr.
Fredric Käll, som är jurist i grunden, var tidigare anställd hos ett stort företag som bedriver personlig assistans och såg att verksamheten drevs på ett sätt som han själv inte stod för. Han och Patrik Anshelm beslutade sig för att starta eget och resultatet blev Vivida Assistans.
– När vi startade tog vi lärdom av alla saker som inte fungerar hos andra i branschen. Vi tittade på vad som är viktigt för oss som arbetsgivare, vad som är viktigt för våra kunder, det vill säga personer som har funktionsnedsättningar, och vad som är viktigt för assistanserna. Detta blev den värdegrund som Vivida vilar på idag, säger Fredric Käll och fortsätter:
– I takt med att verksamheten har vuxit så har det skapat mer resurser och det har gjort att vi har kunnat bredda både kvaliteten och utbudet. Varje trappsteg i tillväxten har lett till att vi har byggt om organisationen och det innebär att vi är något helt annat idag än när vi startade.

Stöd för att klara vardagen
Att få personlig assistans innebär att de som har en omfattande funktionsnedsättning och som behöver stöd för att klara av vardagen får hjälp av en eller flera assistenter under hela eller delar av dygnet. Assistenterna finns för att stödja brukarna i utförandet av sina grundläggande behov. Det kan till exempel handla om stöd att äta mat, kommunicera med andra och förflytta sig. De kan också få hjälp för andra behov, till exempel att städa och genomföra olika fritidsaktiviteter.
Det är Försäkringskassan eller hemkommunen som bedömer vem som har rätt till personlig assistans.

Juridisk hjälp
Vivida Assistans erbjuder också sina kunder juridisk hjälp i frågor som rör deras personliga assistans. Hjälpen ingår i den service som Vivida erbjuder sina kunder och kostar därför ingenting extra.
– Vi hjälper till med utredningarna och bistår som ombud genom hela processen och framför allt sitter vi med tillsammans med kunden för att vara ett moraliskt stöd i en ganska pressande situation som ett hembesök innebär, säger Fredric Käll.

Ett äkta kundval
Fredric Käll menar att branschen inom personlig assistans är unik i det hänseendet att det är ett äkta kundval.
– När reformen genomfördes i början på 90-talet fanns inga valmöjligheter vad det gäller vård och omsorg över huvudtaget. När man nu kan välja om man vill ha en privat eller kommunal anordnare så väljer i dagsläget 56 procent en privat. Detta är unikt inom övrig vård och omsorg, där den siffran ligger på 16-17 procent för privata aktörer. När det gäller personlig assistans gör vi det både bättre och billigare än kommunen, säger Fredric Käll och tillägger:
– Vi har en marknadsslogan som lyder ”Vi vågar påstå att vi är Sveriges ärligaste företag inom personlig assistans” och det står vi för.
Vivida har sitt huvudkontor med drygt 30 anställda i Örebro. Företaget har också kontor i Borlänge och Malmö.