Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

VöFAB tillgängliggör Växjös kommunhus med hållbara inslag av trä och glas

Det kommunala fastighetsbolaget VöFAB förser Växjö kommun med genomtänkta och anpassade lokaler för olika typer av verksamhet. Högt på listan över kommunens ambitioner står att trygga en genomgående hög tillgänglighet för invånarna. Därför bygger VöFAB nu om kommunhusets huvudentré samt ett antal möteslokaler för att öka tillgängligheten för allmänheten. Mötet med invånarna börjar redan vid entrén, för att skapa ett gott intryck med en känsla av hållbarhet satsar man på stora inslag av trä och glas.

Skisser på nya förslag för att göra kommunhuset mer tillgängligt för alla började tas fram redan 2008. Den lokala aktören Arkitektbolaget var med från början och för ca ett år sedan påbörjades projekteringen.
– För att förstärka trästadsprägeln här i Växjö valde vi att satsa på trä, och med närheten till Glasriket ville vi också få fram det hållbara genom att integrera stora inslag av glas i byggnationen, berättar projektledare Krister Nilsson.
Kommunhuset får en helt ny glasfasad, vilket förstärker intrycket av öppenhet där kommuninvånarna känner sig välkomna och delaktiga. Det kommer att finnas hiss till alla plan som garanterar tillgänglighet för alla. Det byggs även nya samtalsrum där kommunens tjänstemän och politiker kommer att möta allmänheten. Det lokala byggföretaget Dynacon är generalentreprenör.

Stundande rekryteringsbehov
VöFAB har koncentrerat sig på ökad tillgänglighet i andra fastigheter för att ta tillvara på kommunens intressen och ambitioner. Skolor, förskolor och aktivitetscenter – samtliga genomgår någon typ av förändring för att öka tillgängligheten.
Inom VöFAB samlas kompetens inom ett stort antal områden och funktioner, allt från fastighetsskötare och lokalvårdare till driftingenjörer och projektledare. Företaget har ett 70-tal anställda och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter inom alla verksamhetsområden.
– Med tanke på de stundande pensionsavgångarna måste vi nyanställa inom en snar framtid, och rekryteringsarbetet kommer att fortgå under ett antal år framöver. Genom ytterligare kontakter med Linnéuniversitetet hoppas vi också på en viss föryngring av teamet, säger Krister Nilsson.

Bygger energisnålt för framtiden
VöFAB renoverar och bygger ut ett antal skolor och gymnasieskolor runtom i kommunen, bl.a. Arabyskolan som är en växande skola med stort utbyggnadsbehov.
– Skolorna som omfattas av de projekt som hittills har beslutats får generellt sett nya helhetslösningar där vi bl.a. ser över ventilationen och förstärker isoleringen. Vi anpassar också lokalerna för ny pedagogik där vi tar hänsyn till den nya tidens inlärningsmetodik. Energieffektivisering är en naturlig del av vår dagliga verksamhet och ställer helt andra krav på våra ombyggnationer, förklarar Krister Nilsson.
Som exempel på VöFAB:s delaktighet i den hållbara utvecklingen som också kännetecknar kommunen har man byggt en aktivitetshall i Araby-Dalbo med en spännande takkonstruktion helt i trä, samt en förskola på Östra Lugnet. Byggnaderna är ett lågenergihus där energiförbrukningen beräknas bli ca 50 procent lägre än byggnormen för nybyggnation. Även här har tillgängligheten haft stor prioritet och aktivitetshallen har försetts med hiss samt ett antal handikappanpassade faciliteter.