Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

VRE Education ser till hela skolans behov

VRE Education arbetar för en genomgående högre kvalitet i skolan, från förskola och grundskola inklusive särskola vidare upp till gymnasiet. Genom att erbjuda bemannings- och rekryteringstjänster samt utbildning bidrar VRE Education till en långsiktigt hållbar skola med god kunskapstillförsel. VRE Education täcker även in utveckling av pedagogiska verktyg genom dotterbolaget Learnit24 som bidrar med kunskap för lärare som arbetar med digitala lösningar i skolan.

VRE Education samlar bemannings-, rekryterings- och utbildningstjänster inom samma organisation för maximal nytta för kunderna, som utgörs av skolor framförallt i Stockholmsregionen. Företaget erbjuder lärarvikarier från förskolan och upp till gymnasiet och samarbetar med alla typer av skolor – kommunala som fristående.
– Vi förser skolan med motiverade lärarvikarier, både behöriga och obehöriga, berättar verksamhetschef Björn Sundberg. Vi har ramavtal med ett tiotal kommuner i Stockholmsregionen och har därmed ett stort geografiskt område att ta hand om med 600 anställda lärarvikarier. Vi lägger mycket energi på rekryteringsprocessen där samtliga kandidater genomgår en personlig intervju och en dags introduktionsutbildning. Visst innebär det en stor investering, men vi anser att det är väl värt det eftersom vi på så vis säkerställer en jämn och hög kvalitet i våra tjänster gentemot skolan, våra kunder.
På VRE Education har man daglig kontakt med lärarvikarierna som är ute på skolorna. Efter en viss tid görs en utvärdering för att undersöka hur samarbetet med skolan fungerar.
– Att ständigt följa upp arbetet är viktigt både ur kundsynpunkt och för oss, vi vill att lärarvikarierna ska växa hos oss och känna sig delaktiga i skolans utveckling, fortsätter Björn Sundberg.

Kvalitetssäkrad rekrytering
VRE Education erbjuder även rekryteringstjänster som sparar både tid och pengar för skolorna. VRE Education sköter hela rekryteringsarbetet från att ta fram platsannonser till att intervjua lämpliga kandidater. Slutligen presenteras ett antal lärare för skolledningen som väljer sin slutliga kandidat för provanställning.
– Vi är 15 personer här på företaget som tar hand om allt från bemanning och rekrytering till kundvård och utbildning. Vi satsar framförallt på kvalitetssäkring, en stor del av vårt dagliga arbete handlar om detta. Då vi söker lärarvikarier lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper – vi söker framförallt människor som är goda förebilder för barn och unga, förklarar Björn Sundberg.
VRE Education expanderar och satsar härnäst på Skåne. Företaget kommer under året att etablera kontor i Malmö.

IT-pedagogik på rätt sätt motiverar till ökat lärande
Den svenska skolan satsar mycket pengar på IT-lösningar i hopp om att det ska höja kvaliteten på undervisningen och därmed också främja ökad inlärning hos eleverna. Många skolor förser också sina elever med egna laptops för att höja motivationen för lärande.
Det pedagogiska användandet av IT i skolan bör fokusera på tillämpning av IT-verktyg i lektionssammanhang för ökad inlärning, inte på funktionsträning i olika programvaror. Learnit24 sprider kunskap om hur IT-stödd pedagogik kan inspirera och motivera till lärande. Det handlar inte om att ha tillgång till de dyraste och häftigaste lösningarna – utan att kunna använda befintliga resurser mer effektivt så att investeringar i hård- och mjukvara bidrar till ökad inlärning.
– Vi är en oberoende utbildningskonsult för den pedagogiska användningen av datorer och internet i skolan. Eftersom vi inte är bundna till vare sig datortillverkare eller programleverantörer är vi fria att rekommendera lösningar som passar den enskilda skolan bäst baserat på just deras förutsättningar och behov, förklarar Bo Kristoffersson som är process- och utvecklingsansvarig på Learnit24.

Kraft och energi ska läggas på pedagogiken
De utbildningar som Learnit24 erbjuder baseras på aktuell forskning inom området. Utbildningen för skolledare baseras bl.a. på professor Michael Fullans idéer kring ledarskap, skolutveckling och hur man bäst leder människor i förändringsarbete samt John West-Burnhams tankar om lärande med IT som viktigt hjälpmedel.
– Många skolor betalar alldeles för mycket för IT-lösningar idag. Det är oftast bra hårdvara, men lösningen är inte alltid anpassad efter det pedagogiska behovet. Kraft och energi ska läggas på pedagogiken, inte på funktioner som kanske aldrig ens används. Vår nisch är att vi är leverantörsoberoende, vi kan därmed fokusera helt på skolans behov med IT-verktyg som höjer pedagogiken, säger Bo Kristoffersson med eftertryck.