Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

VSIF spår en ljus framtid för den västsvenska idrotten

Västsvenska Idrottsförbundet, VSIF, och SISU Idrottsutbildarna Väst stödjer den västsvenska idrotten genom att företräda den i kommuner och Västra Götalandsregionen, man erbjuder även utbildning och ger service. Med gemensamma satsningar vill man bygga upp en lukrativ och inspirerande idrottsmiljö, där ambitionen är att Göteborg ska bli norra Europas mest framgångsrika idrottsstad.

Att öka tillgängligheten är en stor del av uppdraget för Västsvenska Idrottsförbundet. Det handlar bl.a. om att samverka med kommuner vid anläggningsfrågor. Nu när Göteborgs universitet satsar på den nya Idrottshögskolan skapas helt nya förutsättningar för idrottsintresserade att samlas och samverka via en gemensam plattform.
SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet främjar olika insatser inom idrott och utbildning, och har i Göteborgs universitet en stark partner för vidare utveckling.

Skapar mervärden för alla
Allmänheten behöver informeras om de mervärden och fördelar som investeringar i svensk idrott medför för folkhälsan och samhället i stort. Med de starka mervärden som den nya Idrottshögskolan genererar skapas större möjligheter för idrotten, kommuner, företag och landsting att främja för folkhälsan i allmänhet. Om fler aktiveras sjunker sjukfrånvaron markant, liksom belastningen på den allmänna vården.
Tack vare den nya Idrottshögskolan får studenter nu chansen att ta del av en av landets främsta utbildningar inom området och forskare kan bygga upp en unik laboratoriemiljö kring idrotts- och prestationsutveckling.
Andra verksamma inom svensk idrott, inklusive elitidrott, får också möjlighet att utvecklas i en kreativ miljö med bästa tänkbara förutsättningar för samverkan. Dessutom skapas synergier då den nya Idrottshögskolans studieprogram Kost- och idrottsvetenskap även väver in kostens inverkan på människors hälsa, samband mellan kost och idrott och mycket mer.
– Genom samarbetet med Göteborgs universitet kommer aktiva idrottare att få större möjligheter att kombinera sin idrott och högre studier, konstaterar distriktsidrottschef Johan Gadd, VSIF/SISU.

Högskolepoäng för alla idrottsgrenar
Jonas Neijmer, kommunikatör, berättar att man tänker bredda utbudet för att framöver kunna erbjuda högre studier med koppling till all idrott.
– Tidigare har bland annat fotboll och tennis erbjudit studier på universitetet. Vi vill nå en större målgrupp och därmed också stärka Västsveriges konkurrenskraft i idrottssammanhang, förklarar Neijmer. Idrotten är en viktig del av samhället, vi ska närma oss universitetet och den nya Idrottshögskolan är en naturlig ingång för oss.
Som en del av samarbetet ska studenter i sin tur kunna erbjudas att göra sin praktik och examensarbeten hos VSIF och SISU.
Göteborg har alla förutsättningar för att bli en framstående idrottsstad. Flera av landets främsta elitidrottare kommer från orten, bland andra friidrottarna Emma Green och Christian Olsson.
– I samband med Göteborgs universitets stora investering ser vi nu mycket ljust på framtiden, säger Johan Gadd avslutningsvis.

Kort om VSIFs bolag
Västsvenska Idrottsförbundet; VSIF, äger via Idrottens Spel AB, Idrottens Bingo, som driver ett 20-tal bingohallar i Sverige. Förbundet äger också Idrottens Digitalprint som bl.a. trycker avancerade lotteriprodukter och deklarationsblanketter. Alla intäkter från dessa verksamheter går tillbaka till idrotten eller investeras i nya projekt till gagn för idrotten.