Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vuxenutbildningen är med och bygger Jämtlands industri

Det regionala näringslivet är den främsta inspirationskällan för Jämtlands Vux i arbetet med att utveckla nya yrkesutbildningar för vuxna. Att kunna utbilda för jobb och stärka såväl människor som företag är en bedrift som förutsätter ett gott samverkansklimat i regionen.

Jämtlands Vux erbjuder ett stort antal yrkesutbildningar som ofta leder till arbete direkt efter avslutade studier. Den främsta framgångsfaktorn är högst sannolikt det goda samarbete som finns mellan vuxenutbildningen, kommuner och företag i Jämtland.
– Tack vare en stark kultur av samverkan kan vi inom Jämtlands Vux skräddarsy utbildningar som verkligen svarar på arbetsmarknadens behov. Vi satsar bara på utbildningar som ger fler chansen att närma sig arbetslivet och som har en tydlig koppling till det regionala näringslivet, berättar Kjell-Åke Skoog, områdeschef och rektor på Jämtlands gymnasium, med ansvar för både gymnasie- och vuxenutbildningen inom de yrkestekniska programmen.

Utvecklar Jämtlands industri
Jämtlands Vux är på flera sätt med och bygger och utvecklar Jämtlands industri. Det främsta bidraget är välutbildad arbetskraft som tillkommer näringslivet snabbt. Vuxenutbildningens kurser är till innehållet samma som yrkesgymnasiets, men utbildningen är förlagd på ett år istället för tre eftersom vuxenstuderande oftast inte läser kärnämnen.
– När företag behöver kompetens så är det nästan alltid inom en snar framtid. På Jämtlands Vux är vi lyhörda, flexibla och nyfikna – vi för en ständig dialog med företagen för att ta reda på vilken typ av kompetens de behöver just nu och inom den närmaste tiden. Vi hjälper vuxenstuderande att få sina yrkesbevis och vi förbereder dem för lärlingsperioder, allt för att kunna trygga en fast anställning längre fram, förklarar Kjell-Åke Skoog.
Ny arbetskraft behövs för att hålla industrin livskraftig. Ny typ av kompetens tillför industrin ett nytt och värdefullt underlag för att utveckla nya innovationer för framtiden. Det är inte bara Jämtlands industri som vinner på det – utan hela Sverige som framstående industrination präglad av innovationskraft och ny teknik.

Ny utbildning för sprinklermontörer
Vuxenstuderande kan läsa olika inriktningar mot yrkestekniska kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet och VVS- och fastighetsprogrammet via Jämtlands Vux. Dessutom finns yrkesutbildningar inom vård- och omsorg, hantverksprogrammet och ett antal andra bristområden i Jämtland.
– Tack vare våra långvariga samarbeten med företag i regionen kan vi inom de yrkesinriktade utbildningarna erbjuda mer arbetsplatsförlagd utbildning (APL) än rikssnittet. Det ger stora fördelar för såväl studerande som för företag. Det är vanligt att våra studerande fortsätter med fast anställning på sitt APL-företag, vilket är fantastiskt roligt och ett bevis på att våra samarbeten verkligen gör skillnad, fortsätter Kjell-Åke Skoog.
Arbetskraft som den jämtländska industrin efterfrågar just nu är bland annat sprinklermontörer och kompetens inom ett antal andra roller inom VVS-området. Under hösten kommer Jämtlands Vux första utbildning för sprinklermontörer att starta, och utvärderas efter ett år. Företag i regionen har redan anmält sitt intresse för att ta emot studerande på APL, och förhoppningen är att utbildningen ska bli ett permanent tillskott inom vuxenutbildningen.