Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Wallenstam fördubblar sin vindkraftskapacitet under hösten

Wallenstam är nära nog unika som fastighetsbolag då man i ett tidigt skede även bestämde sig för att producera egen miljövänlig el. Ambitionen är att bidra till en hållbar tillväxt genom att senast 2012 vara helt självförsörjande när det gäller förnybar energi, och det ser riktigt ljust ut nu när Wallenstam tar ytterligare två vindparker i drift under hösten.

Wallenstam Energi AB:s VD Bo Strandberg berättar att när man hade gjort valet att köpa in el själva var inte steget så långt till att även producera el.
– Att producera förnybar energi var en självklarhet. Vi har medvetet satsat på vindkraft eftersom det dels var en beprövad teknik, och dels i behov av att byggas ut. Sverige behöver mer vindkraft och här ser vi att vi kan göra mycket. Vi har ett stort antal projekt på gång, och två tas i drift nu under sensommaren och hösten.
Strandberg refererar till vindparkerna Digerberget och Stentjärnåsen i Jämtland, som med sin kapacitet på 10 MW vardera höjer den totala Wallenstamkapaciteten inom vindkraft markant. Sammantaget rör det sig om tio verk, och då kommer Wallenstam att stå för 22 aktiva vindkraftverk runtom i landet.
– Detta är exempel på lite större projekt. Under hösten kommer vår totala kapacitet även att utökas med verk i bl.a. Uddevalla och Kristianstad. Vår främsta strategi är att titta på hela Sverige när vi projekterar för nya vindkraftverk.

Bra vindlägen ligger utspridda
Bra vindlägen ligger utspridda över hela landet, Bo Strandberg förklarar att Wallenstam därför är lyhörda och mycket intresserade av att utveckla kontakter med markägare oavsett var i landet de finns.
– Ett spännande projekt som också är under byggnation är Vettåsen i Sandvikens kommun, Gästrikland. Här byggs tio verk med en kapacitet på 2 MW vardera. Det är tyska Enercon som levererar turbinerna och tornen produceras i Malmö. Vi beräknar att kunna ta parken i drift till våren.
Målet för Wallenstam är att i första hand producera el till sina egna fastigheter och till sin egen verksamhet, men i framtiden räknar man med att kunna sälja överskottet och flera intressenter har redan anmält sitt intresse.