Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Webbaserad utbildning för bank- och försäkringsbranschen

Contento Wassum Academy har marknadens bredaste sortiment av e-learningutbildningar anpassade för anställda inom bank-, finans- och försäkringsbranschen.
– Vi har gjort en jättesatsning på detta och det ledde fram till ett samgående mellan Wassum Academy och Contento. Idag har vi såväl sakkunskapen som det tekniska kunnandet under ett tak för att vara branschledande inom utbildning för bank, finans och försäkring, säger
Johan Romås, VD på Contento Wassum Academy.

Både Contento och Wassum Academy AB bildades 1999 och den 1 oktober 2011 gick de samman i ett nytt bolag.
Contento Wassum Academy arbetar med traditionell klassrumsundervisning, e-learning och blandade upplägg. I organisationen finns specialister inom finans och försäkring, pedagoger, interaktionsdesigners, programmerare etc.
Företagets affärsidé är att samordna ämnesexpertis med kompetenser inom pedagogik, kreativt skapande och effektiv stordrift för att öka sina kunders kompetens och konkurrenskraft på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
– Vi har gjort ett antal standardutbildningar för bank-, finans- och försäkringsområdet, berättar Johan Romås.
Contento Wassum Academy har i dagsläget 14 standardutbildningar via e-learning. Bland annat täcker de områdena placeringskunskap, aktier, försäkringskunskap, regler för investeringsrådgivning och åtgärder mot penningtvätt.

Skräddarsydd e-learning
– Vi jobbar även mycket med skräddarsydd e-learning. Där använder vi oss mycket av film och animeringar och varvar med olika övningar och simuleringar för att få deltagaren att lösa problem. Vid till exempel ett föreläsningsmoment där en speaker läser en text kan vi göra animeringar eller sätta stödord som förstärkning till det som berättas, berättar Johan Romås.
Contento Wassum Academy gör skräddarsydda utbildningar inom många områden. Utbildningsbehovet kommer ofta av en förändring i system eller arbetssätt, men det kan även handla om introduktionsutbildningar för nyanställda.

Allt från scratch
– När vi gör en skräddarsydd utbildning gör vi allting från scratch. Vi börjar med att intervjua beställaren, som oftast finns i affärsledningen, och tar reda på vad de vill att personalen ska lära sig, och varför. Sedan skapar vi en struktur för utbildningen och gör research, skriver manus och stämmer av med beställaren. Därefter börjar vi med produktionen och filmar, spelar in speaker, skapar animerade sekvenser och övningar. Slutligen paketerar och levererar vi resultatet till kundens system eller via vårt eget, berättar Johan Romås.
– Våra kunder är främst medelstora och stora företag som ser fördelen med att kunna jobba med webbaserat lärande i stället för att samla ihop all personal när till exempel något nytt ska introduceras i en organisation. Om man ska samla grupper på 25 personer i taget och köra dragningar i två-tre timmar blir det mycket logistik och arbetstidsbortfall. Med en webbaserad utbildning kan man komprimera budskapet mycket och sedan kan var och en ta del av utbildningen när det passar, säger Johan Romås.

Öppna utbildningar
I det öppna sortimentet finns cirka 35 titlar idag och utöver dessa har Contento Wassum Academy engagemang hos flera stora aktörer med helt anpassade utbildningsprogram. Företagets öppna utbildningar är utformade för den som arbetar med rådgivning och service inom placerings-, pensions- eller livförsäkringsområdet.

Priser från Swedish Learning Awards
Både Contento och Wassum Academy är ledande aktörer inom sin bransch och företagen har fått fina utmärkelser för sina verk. Branschorganisationen Swedish Learning Awards utlyser varje år en tävling som ska föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik.
Johan Romås kan med stolthet berätta att både Contento och Wassum Academy vann första plats i varsin kategori i våras när 2010 års produktioner tävlade. Contento kammade hem första priset i kategorin ”Bästa e-learningproduktion” med sitt verk Swedbanks Miljöutbildning. Motiveringen löd: ”En välgjord kurs med en imponerande utrullning som rönt stor uppskattning bland de dryga 7 000 som genomfört kursen. Kursen blandar med stor variation audio/video med interaktiva övningar och inspirerande grafik”.
Wassum Academy vann första priset i kategorin ”Bästa Standardproduktion” för sin utbildning ”ÅKU 2010” (Årlig KunskapsUppdatering), som också var producerad av Contento. Motiveringen löd:” En traditionell e-learning där skaparna genom casebaserad dramaturgi och konsekventa interaktioner lyckats förmedla kunskap på ett naturligt sätt”.
– Det är inte så vanligt i Sverige att e-learningsproducenter skapar standardutbildningar, men vi har gjort en hel serie med 14 stycken. Det är lite unikt. Några av utbildningarna räknar vi också med att översätta och gå ut med på bredare front i Europa, säger Johan Romås avslutningsvis.