Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Weidmüller bäst på avancerade anslutningar i industriella omgivningar

Elektronikföretaget Weidmüller AB knyter kontakter mellan maskiner och signaler baserat på avancerad teknik. Komponenterna kan liknas vid de sockerbitar som bl.a. IKEA använder i sin hemelektronik, men den tekniska processen är av naturliga skäl mycket mer avancerad för Weidmüllers lösningar som integreras i industriella omgivningar.

Weidmüller har den erfarenhet och kunskap som krävs för att vara en av världens ledande leverantörer av lösningar för elektriska anslutningar, överföring, konditionering och omvandling av kraft, signaler och data i industriella miljöer.
– Vi arbetar som strategiska partners i nära samverkan med våra kunder, berättar Weidmüllers VD och ansvarig för den nordiska verksamheten Jacob Jörgensen. Vi löser problem tillsammans med kunderna genom att vi har god insikt i deras verksamheter och förstår avancerade tekniska applikationer.

Norden nås från Malmö
Det nordiska huvudkontoret flyttades från Globen och Stockholm till Malmö för drygt tre år sedan.
– Att lokalisera huvudkontoret hit var ett fördelaktigt val bl.a. ur logistiksynpunkt, kommenterar Jörgensen. Vi stärker även vår position i en mycket expansiv region. För oss har det alltid varit viktigt att finnas nära kunderna, därför har vi representanter över hela landet som snabbt kan vara på plats ute hos kund när det behövs, även om alla våra administrativa funktioner numera finns här i Malmö.

Beroende av investeringar
Weidmüller är beroende av att industrin fortsätter att investera i maskiner och telekombranschen i basstationer, bland annat. Efter att den globala ekonomin börjat återhämta sig ser man också en ökande efterfrågan på lösningar och komponenter för elektrisk anslutning inom industrin.
– Våra kunder finns framförallt inom elinstallationsbranschen, telekom och basnäringen, dvs. industrin, förklarar marknadschef Trygve Nagel. Vi satsar alltid på långsiktighet, vi har väl förankrade samarbeten med flera av landets största aktörer som exempelvis Tetra Pak, ABB och Ericsson.
Jacob Jörgensen och Trygve Nagel är helt övertygade om att man kommer att se en stark tillväxt under 2011.
– En stor del av våra framgångar beror på vår långt avancerade tekniska kompetens och medarbetarnas engagemang. Samtidigt påverkas vi naturligtvis av läget på marknaden. Vi ser mycket positivt på framtiden nu, avslutar Jörgensen.

Kort om globala koncernen Weidmüller
Weidmüller har sitt globala huvudkontor i Tyskland och finns idag representerade i över 80 länder. Med över 3400 anställda är Weidmüller en av de största aktörerna inom avancerad elektrisk anslutning i Europa och världen. Med en framstående R & D avdelningar i Tyskland och Kina är företaget även en av världens främsta utvecklare av avancerad anslutningsteknik för kraft, signaler och data.