Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Weland Aluminium erbjuder smarta lösningar för både industri- och byggbranschen

Weland Aluminium AB i Alvesta har lång erfarenhet av utformning och tillverkning av balkonger med kringutrustning som exempelvis räcken, inglasning och olika dekorer. I det breda sortimentet finns smarta lösningar för både industri- och byggbranschen. Med ett heltäckande sortiment som representerar allt från industriräcken, modulräcken, handikappramper, balkongräcken och balkonger är Weland Aluminium en komplett partner för industri- och byggföretag som ställer lite högre krav.

Weland Aluminium ingår tillsammans med dotterbolagen Weland Golf, Weland Utemiljö och Omni Trafikmiljöer i familjekoncernen Weland AB. Peter Melldén, VD på Weland Aluminium, berättar att tillväxten varit god under de senaste tio åren.
– I samband med att vi köpte Omni Trafikmiljöer för tio år sedan tog det verkligen fart, vi har idag en omsättning på över 100 miljoner kronor jämfört med ett par miljoner som vi hade från början.

Styrka i mångfalden
Weland Aluminium har som svar på en ökande efterfrågan och stark tillväxt byggt en ny fabrik i fjol som man nu flyttat in i utmed väg 25 mellan Växjö och Ljungby.
– Eftersom vi nu har fler ben att stå på är vi mindre sårbara vid konjunktursvängningar, poängterar Peter Melldén.
Företaget erbjuder allt från balkonger med tillhörande utrustning till väderskydd och produkter som skapar trivsamma utemiljöer.
– Vi fortsätter att utveckla vårt sortiment och har flera goda exempel på nya användningsområden för traditionella lösningar, exempelvis för väderskydd som förutom busskurer också kan anpassas till rökrum, miljöhus för källsortering och cykelförvaring.
Bland kunderna finns såväl kommunala verksamheter som privata företag inom allt från renhållning och miljö till byggsektorn.
– Bredden är vår främsta styrka, vissa av våra områden är starkt säsongsbetonade, exempelvis de produkter vi har för utemiljöer. Mångfalden på produkterna vi tillverkar ger oss fler möjligheter för att skapa sund tillväxt i bolaget.

Ny fabrik för framtiden
Peter Melldén betonar att den nya fabriken är byggd för framtiden med en produktionsyta på 10 000 m2 plus kontorsytor och matsal.
– Naturligtvis innebär det en lång resa att flytta över en så pass stor verksamhet med ett 60-tal anställda och samtidigt hålla produktionen igång. Vi har successivt gått över till de nya lokalerna, samtidigt passade vi också på att byta affärssystem för att markera vår positivism och vårt nytänkande för framtiden.

Ser fram emot ytterligare tillväxt
Weland Aluminium har anställt under året och ser fram emot ytterligare tillväxt.
– Vi har fått en otroligt fin tomt här som vi kan vidareutveckla för vår verksamhet. Då vi etablerade den nya anläggningen fick vi mycket stöd av kommunen som lägger mycket resurser på att behålla och utveckla företag på orten. Vi är mycket nöjda med Alvesta kommuns sätt att hantera vårt ärende, säger Peter Melldén avslutningsvis.