Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Westbaltic Components har lagt en ny plattform för framtiden

Westbaltic Components är en av Nordens mest kvalificerade tillverkare av tunnplåtsdetaljer och kan erbjuda kundanpassade plåtdetaljer, bearbetade med mycket hög precision.
– Med de tekniska satsningarna vi har gjort på senare tid så har vi lagt en ny plattform för framtiden i företaget, säger Tage Andersson, VD för Westbaltics anläggningar i Töcksfors och Svanskog.

I Svanskog och Töcksfors finns toppmoderna maskinparker för bearbetning av tunnplåt mellan 0,7 och 6 mm, där en hög automationsgrad finns.
Enheten i Töcksfors sysselsätter cirka 150 anställda och i Svanskog, som ligger i Säffle kommun, är man cirka 20.
– Vi stansar, laserskär och bockar tunnplåtsdetaljer och tillverkar alltifrån kabinett till färdigmonterade varuautomater för exempelvis butiker. Vi tillverkar både plåtkomponenter och gör avancerade systemmontage om kunden har önskemål om det, säger Tage Andersson.
Under några år har Westbaltic jobbat strategiskt för att bli en systemleverantör i större utsträckning för att få en ökad förädling i produkten. Då bygger man färdiga enheter till kunder som inte bara innehåller plåtkomponenter utan också elektronik, plast, svarvat, mjukvaror etc. Det produktionsanläggningarna står för själva när det gäller komponentdelen är den bearbetade tunnplåten.

En komplett kontraktstillverkare
På Westbaltic har man det senaste året satsat stort på sina teknikresurser för att bli en mer komplett kontraktstillverkare och kunna erbjuda utveckling av både elektronik och rörlig mekanik på ett bra sätt.
Westbaltic Components tillverkar en rad olika produkter för skilda branscher, till exempel s.k. cash handling-produkter (olika typer av sedel- och mynthanteringsmaskiner), system som på ett energisnålt sätt värmer upp hus, återvinningssystem för returemballage, butiksinredningar, medicin-, telekom- och fordonsindustrin.
– Traditionellt är våra marknader i Sverige och Norge, men nu har vi utvecklat ett antal nya produkter som gör att vi idag också levererar mycket till USA, Ryssland, Mexico och Indien, berättar Tage Andersson.

Ett framgångsrikt år
De två anläggningarna som Tage Andersson ansvarar för, och som ingår i Mechanics, hade ett mycket framgångsrikt år 2011.
– Ja, vi hade en volymtillväxt i Töcksforsfabriken på 100 miljoner kronor och en försäljningsökning på 55 procent. Och i fabriken i Svanskog hade vi en ökning på 47 procent så vi är mycket nöjda, säger Tage Andersson och fortsätter:
– Med de tekniska satsningarna vi har gjort och de resurser vi har knutit an till bolaget så har vi lagt en ny plattform för framtiden. Vi går nu mer mot kontraktstillverkning i och med att vi kan erbjuda en längre del i förädlingskedjan. Vi har även börjat med reservdelshantering och jobbar nu också mot eftermarknaden.

Helhetslösningar
– När vi levererar en varuautomat, som är testad och klar, till exempelvis en butik i Tyskland så åker vi i princip dit och sätter in sladden och utbildar personalen. Vi gör alltså färdiga produkter till kunderna.
Många av Westbaltics konkurrenter har kanske sin kärnkompetens i den elektronik som finns i produkten, men Westbaltic lägger stor vikt på mekaniken i produkterna och har det som utgångsläge.
Företagets filosofi är att vara med tidigt i en process och påverka med sin kunskap för att göra smarta lösningar från början.
Tage Andersson och den övriga ledningen på Westbaltic anammar Toyotas grundprinciper om hur man ska driva en verksamhet. Det handlar om att analysera och lösa flaskhalsar och hela tiden göra saker som är värdeskapande utan onödigt arbete.
– Tittar vi på 2012 så har vi mycket spännande projekt på gång, men samtidigt har vi en stor respekt för vad som händer med konjunkturen. Det är en stor osäkerhet på marknaden idag, men en försiktig bedömning är att vi ska ha en tillväxt på 10-15 procent under 2012, säger Tage Andersson avslutningsvis.