Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Westinghouse planerar för nya kärnkraftverk

Den världsomspännande teknikkoncernen Westinghouse levererar nya anläggningar, service och bränsle till den globala kärnkraftverksindustrin och bygger för närvarande fyra nya verk i Kina och lika många i USA. Den svenska enheten planerar för ett antal verk i Finland och Polen samtidigt som man vidareutvecklar och uppgraderar befintliga anläggningar i Sverige.

Westinghouse har ca 16 000 anställda världen över och omsätter omkring fem miljarder dollar. Det svenska bolaget utgör ungefär sju procent av de anställda och knappt tio procent av den totala omsättningen. I Sverige är Westinghouse huvudleverantör för E.ON och Vattenfalls tio kärnkraftverk.

Planerar leverans av nya kärnkraftverk
Det är numera möjligt att bygga nya kärnkraftverk i Sverige, antalet verk ska dock vara konstant, dvs. tio anläggningar. Genom varaktig modernisering av befintliga verk förbättras både prestanda och säkerhet, den svenska kärnkraftstekniken är därmed bland världens främsta ur flera avseenden.
Westinghouse Electric Sweden AB, med kontor i Västerås, servar framförallt norra Europa med säkra lösningar och produkter för modernisering av kärnkraftsanläggningarna.
– I vår region, omfattande de nordiska och baltiska länderna samt Polen, undersöker vi nu möjligheter för att leverera nya kärnkraftverk inom en inte alltför avlägsen framtid, berättar Johan Hallén, VD. Vi har påbörjat processen och arbetar med vår huvudägare Toshiba med förberedelser för två kraftverk till Finland. Under nästa år finns också möjligheten att offerera mellan tre anläggningar till Polen. De aktuella anläggningarna planeras att vara i drift kring 2020.

En utav de mest kostnadseffektiva energikällorna
Kärnkraft är en av de viktigaste källorna för att trygga grundläggande energibehov världen över. Drygt 1,5 miljarder människor har fortfarande inte tillgång till el.
– Energiförsörjning är en viktig grundförutsättning för välståndsutveckling och ökad livskvalitet globalt. Det finns ett enormt behov av att bygga ut världens kraftproduktion och då omfattas alla energislag som finns – däribland kärnkraft.
En utav de främsta fördelarna med kärnkraftsgenererad energiproduktion är att processen inte bidrar till det stora globala problemet med koldioxidutsläpp. Tekniken förutsätter inte heller omfattande transporter av bränsle såsom är fallet för exempelvis kol, därmed minimeras miljöpåverkan också ur det perspektivet. Om man dessutom ser till hela livscykelperspektivet så är kärnkraft en utav de mest kostnadseffektiva energikällorna på grund av låga rörliga driftskostnader och också med tanke på reaktorernas långa livslängd.

Bränslefabrik med ökande export
Verksamheten för Westinghouse i Sverige har vuxit fram i samband med att man valde att satsa på kärnkraft i vårt land. Företaget har levererat samtliga anläggningar som finns i Sverige samt hittills även två i Finland.
Sedan slutet av 90-talet har fokus i Sverige varit på uppgradering av befintliga anläggningar. Parallellt med den här verksamheten har Westinghouse i sin fabrik i Västerås producerat bränsle till kärnkraftverk sedan flera decennier. Idag går bränslet också på export till länder som Frankrike, Sydafrika och Ukraina. Bränsleproduktionen omfattar den i särklass största delen av verksamheten i det svenska företaget idag med goda tillväxtmöjligheter.