Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Wihlborgs – det naturliga valet i Öresundsregionen

Att kunna anpassa lokalerna efter det faktiska behovet är en viktig framgångsfaktor inom fastighetsbranschen. Här har Wihlborgs fastigheter i Helsingborg lyckats oerhört bra, då man i nära samråd med hyresgästerna utformar den perfekta miljön för dem att växa och göra affärer i.

Wihlborgs fastigheter är det självklara valet när det gäller kommersiella lokaler i Öresundsområdet. Med stor flexibilitet och lyhördhet satsar Wihlborgs på att skapa den perfekta miljön för hyresgästens verksamhet, det gäller både in- och utvändigt.
– Den moderna hyresgästen ställer höga krav som sträcker sig längre – idag handlar det om både funktionalitet och attraktivitet, menar Håkan Gillisson, förvaltningschef med ansvar för södra Helsingborg. Ofta är lokalerna våra hyresgästers ansikte utåt, här träffar de sina kunder och gör affärer. Vi vill ta ett steg längre, och vara som en naturlig samarbetspartner för våra hyresgäster, där vi fokuserar på en god dialog, bra kommunikation och lyhördhet.

Egen personal sköter underhållet
Kommersiella lokaler som kontor, handelslokaler, lager och fastigheter anpassade för hotellverksamhet hör till Wihlborgs främsta utbud. I Helsingborg förfogar man över ca 500 000 m2, av Wihlborgs totala 1,3 miljoner m2.
– För att kunna erbjuda våra hyresgäster en heltäckande service har vi i huvudsak egen personal som sköter fastigheterna. Man kan lätt komma i kontakt med oss, vi har korta beslutsvägar och kan ordna med det mesta – och det snabbt, understryker Gillisson.

För lokal och regional tillväxt
Med ett omfattande kontaktnät och god lokalkännedom agerar Wihlborgs inte allt för sällan även rådgivare och bollplank för sina hyresgäster.
– Vi känner alla i trakten, och kan hjälpa våra hyresgäster skapa kontakter. Vi har varit med och byggt upp en hel del lokala verksamheter, och vi fortsätter att vara en viktig partner i den lokala och regionala tillväxten. Vår ambition är således att utvecklas och växa tillsammans med våra kunder, det vinner alla på, konstaterar Håkan Gillisson avslutningsvis.

Kort om Wihlborgs
Wihlborgs fastigheter har anor som sträcker sig tillbaka till tidigt 1920-tal, då byggmästare O P Wihlborg grundade ett byggbolag i Malmö. Under många år var man verksamma som byggare, ägare och förvaltare av fastigheter i Malmötrakten. Det var först 1985 som bolaget omdanades i samband med att man blev uppköpta av en större koncern, och idag är Wihlborgs ett noterat bolag med traditionell fastighetsförvaltning som sin huvudsakliga verksamhet. Idag förfogar Wihlborgs över fastigheter i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.