Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Woody Bygghandel i Ronneby – mötesplatsen för proffs

-När bostadsbyggandet nu varvar upp, enligt den senaste prognosen, står vi naturligtvis redo med all den kunskap vi besitter, säger Peter Björk, Platschef på Woody Bygghandel.

Företaget kan stå till tjänst med det mesta inom bygghandeln. Från olika typer av service till såg- och hyvleri, transporter och lånesläp, rithjälp, miljövänliga byggtips, byggrådgivning, hantverkartips och inte minst certifierade träexperter.

Företaget ingår i Bygg-Aktiv Material AB som är privatägt byggmaterialföre- tag som startade sin verksamhet 1947 i Sösdala. Idag bedrivs byggfackhandel i nio butiker i Kristianstad, Sösdala, Hässleholm, Perstorp, Örkelljunga. Markaryd, Sölvesborg, Ronneby och Skurup. Bygg-Aktiv:s omsättning uppgår till närmare 300 miljoner kronor. Företaget är delägare i Sveriges största inköpskedja för byggmaterial, Interpares och har anpassat sig till deras butiks- koncept. Totalt omsätter Interpareskedjan cirka sju miljarder kronor och är verksamma från Trelleborg till Luleå.

Ronnebyanläggningens omsättning har under de senaste fem åren ökat från 35 till70 miljoner kronor. Antalet anställda i Ronneby är i skrivande stund 15 personer.

Våra produkter
-Basen i vårt sortiment, fortsätter Peter Björk, består av byggvaror. Grundtanken med utbudet är att täcka behoven för den professionella hantverkaren samt den kunniga och medvetna konsumenten. Hos oss finner våra kunder, bland annat, ett brett utbud av virke, gipsskivor, cement, betong, reglar och isolering. Naturligtvis har också verktyg, fästen och skruvar sin givna plats i vårt sortiment. Inom det område som kallas ”designprodukter” finns dörrar, fönster, badrumsinredningar, färg och tapeter, där vårt utbud täcker de flesta behov och stilar. Samtliga produk- ter i Woodys sortiment kommer från välkända leverantörer och varorna är noga utvalda för att hålla högsta kvalitet. Exempel på våra leverantörer är: Elitfönster, Finja Betong, Paroc, Ballingslöv kök, Makita maskiner och Dooria dörrar och flera stora sågverk.

Service och Kunskap
-Vi på Woody Bygghandel är de bästa på att bygga relationer. Vi är kända för att erbjuda en personlig atmosfär och hög kompetens. Dessutom är vi lätta att få kontakt med. Vi finns ju nära kunden. Den personliga kontakten mellan oss och kunden ser vi som viktigast i vår affärsverksamhet och därför är Woody Bygg-
handel mötesplatsen för proffs! Vi erbjuder ett antal olika tjänster för att under-
lätta vardagen för Dig som kund; som:
* Montage, vårt montagekoncept Wedo
* Såg- och hyvleriservice, kapning och klyvning i de format som önskas
* Transporter, kundens byggmaterial till dörren
* Lånesläp, för otympliga varor
* Rithjälp, för uterum eller kök
* Miljövänliga byggtips
* Lager med 16.000 artiklar
* Byggrådgivning, professionell personal
* Träexpertis.Hantverkstips, Färgbrytning

Miljöpolicy och miljömål
-Vår miljöpolicy innehåller viktiga punkter som företaget åtagit sig att följa.
Miljöhänsyn skall vägas in i alla viktiga frågor och sträva efter att minska vår miljöbelastning och på så sätt förebygga föroreningar. I vårt miljömål förtydligas vår miljöpolicy om hur vi skall möta de viktigaste miljöaspekterna.
Våra anläggningar revideras varje år för noggrann kontroll av miljölednings-
systemet och hos våra leverantörer gör vi miljöbedömningar och andraparts-
revisioner. Nyckeln till ökad miljömedvetenhet är kunskap. Därför har vi återkommande utbildningar tillsammans med våra kunder och leverantörer, avslutar Peter Björk.