Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

WSP Environmental- expansiva inom området industriell energieffektivisering

En av våra största utmaningar idag är att begränsa energianvändningen och utsläpp. WSP (Williams Sayles Partnership) har specialistexpertis för utformning och implementering av energi – och utsläppsprogram som kan hjälpa kunderna att minska sin energianvändning effektivisera för att mildra effekterna av de ökade energipriserna och uppnå de regleringar som föreligger. Detta kan uppnås genom att ta tillvara resultatet av utsläppskontroller och utveckling som skett utomlands.

Resultat från en forskning inom området, visar på att förekomst av eldsjäl, långsiktig energistrategi tillsammans med sänkta kostnader är de viktigaste faktorerna för energieffektivisering i lätt industri. De mest betydelsefulla åtgärderna som samhället kan bidra med är ett aktivt stöd med platsbesök samt specifik information över effektiviseringsåtgärder.

Industriell energieffektivisering viktigast
– Hotet om en global uppvärmning betonar vikten av att arbeta med energieffektivisering berättar Sonny Andersson, avdelningschef inom energi på WSP. Industriell energieffektivisering ses som ett av de viktigaste sätten att reducera bort hotet om en global uppvärmning, enligt den internationella klimatpanelen. I Sverige står industrin för cirka 40 % av den totala energianvändningen.
En högre relativ elanvändning, i jämförelse med europeiska konkurrenter, tillsammans med stigande energikostnader beroende av stigande energipriser för den svenska industrin, riskerar leda till försämrad lönsamhet och försämrad konkurrenskraft, något ytterligare betonar vikten av att arbeta med energieffektivisering.
Sonny Andersson understryker att lönsamma energieffektiviseringsåtgärder inte alltid genomförs till följd av olika typer av hinder såsom brist på tid och andra prioriteringar.
– För att lyckas med energieffektivisering behöver företagen ofta stöd i någon form. I Sverige finns utöver PFE (Programmet för energieffektivisering mot energiintensiv industri), även stöd till att genomföra en energikartläggning.

Arbetar både nationellt och internationellt
WSP Environmental arbetar nationellt och internationellt med att hjälpa såväl energiintensiv som icke energiintensiv industri att effektivisera och optimera dess energianvändning. Sonny Andersson menar bestämt att genom energieffektivare teknik, ändrade beteendemönster och effektstyrning kan företagens energikostnader reduceras väsentligt.
– Detta leder samtidigt till stärkt konkurrenskraft, ökad produktivitet och minskad miljöbelastning.
Sonny Andersson avslutar med att berätta att i jämförelse med andra nordiska länder, Finland, Norge och Danmark, har inte svensk industri fått så mycket stöd för att energieffektivisera.
– I dag är läget annorlunda. År 2005 kom PFE och 2010 kom ett stöd för övrig industri. Potentialen är stor och vi hjälper gärna till.

Energikonsulter med spetskompetens
Med en bred plattform av energikonsulter med spetskompetens inom industriell energieffektivisering erbjuder WSP Environmental företag hjälp med:
. Energikartläggning
. Energiledning/energiplanering
. Genomförande/implementering av åtgärder
. Utbildning
. Utvärdering och uppföljning