Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

WSP förordar samverkan för ett enklare liv

Samhällsbyggnad med all tänkbar kringliggande service, från grundläggande markarbeten till högteknologiska telekommunikationslösningar, hör till WSP Sverige AB:s affärsidé. Inget uppdrag är för stort, samtidigt är inget heller för litet. WSP är involverade i allt från Citybanan i centrala Stockholm till planering av Trinidads första järnväg.

WSP Sverige AB är en del av en världsomfattande koncern med ca 9 000 anställda varav omkring 2 200 är verksamma i Sverige. Här finns WSP på ett 40-tal orter med huvudkontor i Stockholm. Av företagets sex affärsområden är Samhällsbyggnad det största, där det snabbväxande segmentet infrastruktur ingår.
Nära 90 procent av verksamheten inom Samhällsbyggnad bedrivs mot offentlig verksamhet. Det handlar framförallt om större entreprenader och infrastrukturella projekt, såsom bro- och tunnelbyggen, vägarbeten, hamnanläggningar och ledningsnät.

Från Stockholm till Västindien
Svenska WSP är nu bl.a. delaktiga i projekteringen av Citybanan och Förbifart Stockholm, två av företagets mest prestigefyllda och komplexa uppdrag någonsin. Ett exempel på företagets internationella spridning är att svenska konsulter även arbetar med järnvägsplanering på den västindiska ön Trinidad.
WSP arbetar ofta med långa, mycket omfattande projekt där hela processen från plan till färdigt projekt kan ta upp till tio år. Samtidigt anlitas företaget tack vare sitt breda kunskapsområde av kommuner för byggnation av skolor, sjukhus och idrottsanläggningar.

Global affärsidé
WSP har under sin 30-åriga historia vuxit raketartat. Framgången tycks vila på det globala synsättet, där WSP strävar efter att verka för en hållbar utveckling och samtidigt alltid kunna leverera det som kunden förväntar sig. Detta kan tyckas vara en omöjlig uppgift, men tack vare bredden, där allt från planering och analys till anläggning och driftsunderhåll täcks in, kan WSP ta hand om de mest komplexa projekt.
Inom koncernen genomsyras all verksamhet av de fem värderingarna: Förtroende, Samverkan, Kvalitet & engagemang, Miljömedvetenhet och Nytänkande. En stor fördel och konkurrenskraft för WSP i Sverige är att företaget kan förlita sig på hela koncernens kompetens vid behov. God samverkan råder både internt och externt, varpå WSP även kan hålla sina löften gentemot kunderna.
– Alla ska trivas och må bra hos oss, poängterar Eskil Sellgren, vVD för WSP Sverige. Vår styrka är att vi strävar efter samma mål, och att våra medarbetare känner sig som en del av en helhet. Vi är ett och samma bolag, oavsett var i världen vi finns representerade. Stora möjligheter finns även för vår personal att få arbeta utomlands, vilket bidrar till att stärka den globala teamkänslan ytterligare.

Utveckling över landsgränser
Samhällsbyggnad med infrastruktur är ett av de snabbast växande affärsområdena för WSP, där man framförallt tror mycket på järnvägens utveckling, med bla höghastighetsbanor i Sverige, Norge och Storbritannien.
– Framöver kommer vi att satsa mer på infrastrukturella projekt utanför vårt lands gränser. Vi är redan nu engagerade i en del av det gigantiska pendeltågsprojektet i London, Crossrail, där vi med vår erfarenhet och kompetens bidrar med unik know-how för projektets utveckling, säger Eskil Sellgren avslutningsvis.