Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

WSP mitt i utvecklingen i en av norra Sveriges mest tillväxtbenägna städer

Samhällsbyggnad inklusive allt – dvs. med all tänkbar kringliggande service, från grundläggande markarbeten till högteknologiska telekommunikationslösningar, är vad analys- och teknikkonsultbolaget WSP erbjuder. Inget uppdrag är för stort, samtidigt är inget heller för litet. I Sverige verkar WSP rikstäckande genom sju affärsområden där WSP Systems finns etablerade i expansiva Skellefteå.

WSP Sverige AB är en del av en världsomfattande koncern med över 9 000 anställda varav omkring 2 400 är verksamma i Sverige. Här finns WSP på ett 40-tal orter med huvudkontor i Stockholm. Av företagets sju affärsområden är Samhällsbyggnad det största, där det snabbväxande segmentet infrastruktur ingår.

Stark intern samverkan
I Skellefteå grundas dagens WSP på en anrik verksamhet med rötter som går tillbaka till 1960-talet. Affärsområdet WSP Systems finns över hela landet och arbetar med allt som rör el, IT, tele, automation och VVS inom alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt.
I Skellefteå samarbetar WSP med de stora aktörerna inom industri, bygg och fastighet, samt även med kommunen och landstinget. Nära 90 procent av verksamheten inom Samhällsbyggnad bedrivs mot offentlig verksamhet. Det handlar framförallt om större entreprenader och infrastrukturella projekt, såsom bro- och tunnelbyggen, vägarbeten och ledningsnät.
– Tack vare en stark intern samverkan kan vi erbjuda kunderna mycket specifika lösningar där flera kontor slår ihop sina resurser för att möta även mycket komplexa specifikationer, poängterar Johan Saadio, som ansvarar för VVS-teknik under WSP Systems i Skellefteå.

Långvariga projekt ofta normen
WSP har bl.a. varit delaktiga i projekteringen av Citybanan och Förbifart Stockholm, två av företagets mest prestigefyllda och komplexa uppdrag någonsin. Ett exempel på företagets internationella spridning är att svenska konsulter även har arbetat med järnvägsplanering på den västindiska ön Trinidad.
WSP arbetar ofta med långa, mycket omfattande projekt där hela processen från plan till färdigt projekt kan ta upp till tio år. Samtidigt anlitas företaget tack vare sitt breda kunskapsområde av kommuner för byggnation av skolor, sjukhus och idrottsanläggningar. Så är det också för WSP Systems i Skellefteå.

Ökad tillväxt kräver tillgång till rätt kompetens
WSP har under sin 30-åriga historia vuxit raketartat. Framgången tycks vila på det globala synsättet, där WSP strävar efter att verka för en hållbar utveckling och samtidigt alltid kunna leverera det som kunden förväntar sig. Detta kan tyckas vara en omöjlig uppgift, men tack vare bredden, där allt från planering och analys till anläggning och driftsunderhåll täcks in, kan WSP lösa det mesta.
En stor fördel och konkurrenskraft för WSP i Sverige är att företaget kan förlita sig på hela koncernens kompetens vid behov.
– Vår styrka är att vi strävar efter samma mål, och att våra medarbetare känner sig som en del av en helhet. Vi är ett och samma bolag, oavsett var i världen vi finns representerade.
Skellefteå är en av norra Sveriges mest tillväxtbenägna städer just nu. Behovet av den typ av tjänster som WSP levererar kommer därför också att öka.
– Vi ser en stark tillväxtpotential här i Skellefteå men den stora utmaningen ligger i att hitta kompetent personal. Vi arbetar inom mycket specifika områden där det ställs väldigt höga krav gällande specialistkompetens. För att trygga vår lokala tillväxt krävs det att vi får tillgång till rätt kompetens, avslutar Johan Saadio med.