Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

WSP satsar på hållbart byggande

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö. WSP verkar i 35 länder och i Sverige finns mer än 2000 medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar företagets anställda, dess kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Klimatfrågorna blir belysta ur tekniska, miljömässiga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Bland WSP:s kunder finns stora och små företag, kommuner och myndigheter.

Tack vare sitt breda utbud av tjänster inom klimatfrågan kan WSP skapa en helhetssyn och utforma klimatregister utifrån olika behov. WSP:s medarbetare hjälper kunderna att förverkliga sina visioner om det hållbara samhället.

Hållbart levnadssätt
Charlotta Winkler, är civilingenjör inom energiteknik och en av medarbetarna på WSP. Hon berättar att området hållbart byggande är inom företaget.
– Vi sätter upp riktlinjer och strategier för städer och nya stadsdelar, där kommuner vill ställa krav på byggherrarna angående energiförbrukning och anpassning till ”hållbara stadsdelar”. Det kan vara allt från energieffektiv utrustning i kontor energioptimerade byggnader (optimerade byggnader med lågt energibehov med bra klimatskal som går-> mot nära nollenergibyggnader via passivhuskoncept) till återvinning av sopor och avlopp till produktion av biogas och därmed produktion av el och värme för området. Detta i kombination med användning av solvärme- och solelstekniken vid uppförande av byggnader (– nybyggnation och renovering) för egengenerering av energi.
Fortsättningsvis berättar Charlotta Winkler att WSP arbetar med byggentreprenörer och byggföretag som vill vara verksamma inom hållbart byggande. WSP hjälper dem att ta fram lösningar som kan tjäna till energikoncept för energieffektiva byggnader.

WSP i projektens alla skeden
– WSP arbetar i projekt i tidiga skeden (planering av energi och hållbarhet tillsammans med arkitekt och byggherrar) under projektets gång (med vägledning om hur målen kan nås) och även under sena skeden( uppföljning och utvärdering av projekten) berättar Charlotta Winkler vidare.

Framtidens byggnader
Ett annat område som WSP arbetar med är klimatförändringarnas på verkan på framtidens byggnader. Charlotta Winkler poängterar att det är av yttersta vikt att redan nu börja tänka på hur husen måste komma att se ut.
– Beräkningar och studier visar att i framtiden kommer värmebehovet för byggnader att reduceras och om design och utformning av byggnader anpassas kommer kylbehovet att stiga avsevärt och därmed elanvändningen för kyla. Framtidens byggnader måste alltså se annorlunda ut än dagens och redan nu anpassas för ett förändrat klimat.

WSP:s historia
Folke Jacobson och Hans Widmark bildade 1938 företaget J&W, Jacobson & Widmark. J&W växte starkt och introducerades 1978 på Stockholmsbörsen med 750 anställda. 2001 fusionerades J&W med WSP ( Williams Sayles Partnership), ett brittiskt bolag grundat 1970 och noterat på Londonbörsen sedan 1987. Från och med november 2002 heter bolaget WSP även i Sverige.