Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

WSP tar ansvar både globalt och lokalt

Konsultbolaget WSP började i liten skala, vågade tidigt satsa på innovation och nytänkande och är idag ett av världens största analys- och teknikföretag vars tjänster baseras på hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. WSP finns i 35 länder och har ca 2000 medarbetare enbart i Sverige.

WSP är i allra högsta grad ett versatilt företag som finns med från idé- och planeringsstadiet till lansering av färdigställt objekt. För att illustrera företagets flexibilitet och de olika projektens spännvidd kan man säga att WSP gör allt från att leverera lösningar för höghus i London och för tågtrafiken i Stockholm till att projektera lekplats i Olofström. Inget uppdrag är för stort, samtidigt är inget heller för litet.

Samtliga kompetenser
Anders Lidemyr är avdelningschef för samhällsbyggnad på Karlskronakontoret.
I Sverige är vi som regel långt framme med miljöfrågorna, och det märks framförallt genom de väl utarbetade rutiner som finns inom detta område. WSP är en nyckelpartner för projekt som rör miljö och energi, med stort engagemang i storskaliga projekt över hela landet.
– På lokal nivå är vi bl.a. delaktiga i Karlskronas vindkraftsstrategi, som i korthet innebär att vi hjälper kommunen hantera de viktiga etableringsfrågorna kring framtidens vindkraft. Vi har också från ett tidigt skede varit engagerade i Affärsverkens projekt för ett nytt kraftvärmeverk i Bubbetorp strax norr om Karlskrona. Vi brukar säga att vi lokalt har samtliga kompetenser som krävs för projekt inom samhällsbyggnadsområdet, allt från planarkitekter och trafikplanerare till geotekniker och landskapsarkitekter. Vårt största tjänsteområde här i Blekinge är dock inom ledningsteknik för vatten- och avlopp.

Fokus på det hållbara samhället
WSP arbetar efter en övergripande hållbarhetspolicy som innebär att företaget investerar i utveckling utan att för den sakens skull göra avtryck på miljön. För att kunna leva upp till detta räcker det inte med våra interna rutiner och krav, vi måste också se till att vår personal har rätt kompetens och motivation för att vi skall kunna ta vårt fulla ansvar. Vi har därför WSP University som ett stöd i vår kontinuerliga utbildning av personalen.

Satsar på individer
WSP i Karlskrona med 35 medarbetare söker ständigt duktig personal med spetskompetens, och kan genom sitt lokala engagemang erbjuda praktikplatser som leder till arbete.
– Vi är på topp och har ständigt mycket att göra. Det är mycket skiftande uppdrag, bl.a. så sköter vi tillståndsansökan för en utbyggnad av hamnen i Karlshamn för den planerade etanolfabriken. Vi projekterade och ritade även Borgmästargatan i Karlskrona som invigdes nu i somras, och bidrog därmed till stadens utveckling genom modernisering av stadskärnan.
WSP har klarat sig bra genom krisen utan uppsägningar, nu siktar man framåt och satsar på att nyanställa inom alla verksamhetsområden.
– Våra medarbetare utgör vår främsta resurs, därför satsar vi mycket på att utveckla personalen genom olika utbildningsinsatser. Gemensamt för alla är en hög teknisk kompetens, och vi vågar satsa på individer, konstaterar Anders Lidemyr som avslutning.