Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Yalla Trappan når framgång utöver alla förväntningar

Näringslivet är beroende av stabilitet och social hållbarhet för att nå framgång. Därför etableras nya företag ofta i områden som anses vara socialt stabila, där investeringar bedöms ha en lägre risk och där man kan vänta sig en god samhällsutveckling generellt. Samtidigt är företagande en förutsättning för att samhällen ska blomstra, därför är det extra viktigt att det finns utrymme för entreprenörskap överallt.

I Malmö har man vågat tänka nytt och satsa på ett lite annorlunda koncept inom området entreprenörskap. I stadsdelen Rosengård drivs sedan några år tillbaka det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan av en ideell förening. Initiativet kom från ABF Malmö och framgångarna har överträffat alla förväntningar. Nationellt är Yalla Trappan en inspirationskälla för andra som vill starta sociala och långsiktigt hållbara företag.

Motverkar utanförskap
Yalla Trappan har startats för att öka integration och sysselsättning bland utlandsfödda kvinnor. Verksamheten har i dagsläget ett 20-tal anställda och tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion inom de tre affärsområdena kafé och catering, syateljé samt lokalvård och konferensservice.
Som företag är Yalla Trappan unikt. Det skapar arbetstillfällen för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, och motverkar således utanförskap samtidigt som det ger ekonomisk trygghet. Yalla Trappan bär sina egna kostnader och vinsten återinvesteras för individens och samhällets bästa. Ytterligare en aspekt är att kvinnorna blir viktiga förebilder, både för andra i samma situation samt för nästa generation som ser att det finns olika möjligheter för framtiden.
– Med Yalla Trappan har vi skapat nya normer i samhället. Vi har lyft människor ur utanförskap och skapat hopp. Det är saker som inte går att mäta i pengar, men det finns ändå paralleller att dra med de kostnader som utanförskap innebär för samhället, säger Christina Merker-Siesjö, styrelseordförande i föreningen Yalla Trappan.
Med insatser som motverkar utanförskap motverkas även konflikter och känslor av hopplöshet samt till och med fysiska och psykiska sjukdomar. Det borde vara incitament för att starta fler företag som Yalla Trappan.

Yalla Trappan inspirerar
Även Yalla Trappans produkter och tjänster gör skillnad. Det är nyttiga saker som behövs i samhället varje dag och som kan bidra till ökad hållbarhet. Allt som framställs och alla tjänster som levereras håller den höga kvalitet som kan förväntas av en professionell cateringservice, syateljé och städservice.
Yalla Trappan bedriver även samhällsnyttiga projekt. I samverkan med Arbetsförmedlingen och Malmö stad drivs projektet Y-allas väg till arbete. Projektet innebär att Yalla Trappan erbjuder kvinnor som står långt från arbetsmarknaden en kompetenskartläggning och ett utbildningspaket med inriktning mot livsmedelshantering i storköket på Drömmarnas Hus.
Yalla Trappan vann även Malmö stads näringslivspris i kategorin mångfald i fjol. Motiveringen löd: ”Genom innovativt arbete har Yallatrappan haft framgång med det omöjliga, att skapa ett företag utöver det vanliga, en ny sorts arbetsplats för kvinnor som står allra längst från arbetsmarknaden. En arbetsplats med 20 anställda som bär sina egna kostnader och som präglas av delaktighet, medbestämmande och entreprenörskap.”
Med den framgångsrika modellen söker Yalla Trappan nu motivera för uppstart av fler arbetsintegrerande sociala företag över hela Sverige. Boken ”Yalla Trappan, så gjorde vi” kommunicerar tydligt budskapet och kan vara en bra början för alla som vill bygga upp något som verkligen gynnar både samhället och människor som lever och verkar i det.