Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ydrebostäder, ett kommunalt bostadsföretag med framförhållning

I likhet med många andra småkommuner har även Ydre problem med ett växande antal äldre invånare.
Ett annat relaterat problem är att i den mån det är möjligt, behålla en produktiv yngre generation. Den stora utmaning kommunen anammat är att som en grundförutsättning, kunna erbjuda bostäder av god kvalité och väl anpassade för alla kategorier boende.

Kommunala bostadsbolaget Ydrebostäder beviljades ett statligt stöd för iordningställandet av ett trygghetsboende i centralorten Österbymo, i första hand avsett för människor som passerat 70-strecket. Två intill varandra liggande hyreshus i behov av renovering befanns lämpliga för ändamålet och byggdes samman med en mellanliggande huskropp. Därvid skapades stora och ljusa gemensamhetslokaler, lätta att nå från de 24 lägenheterna av olika storlek som alla moderniserats och försetts med anpassade badrum och kök. Några timmar dagligen finns personal tillgänglig för att hjälpa till med olika aktiviteter och måltider.

Personalservice
En bärande idé i konceptet är att de boende ska ha möjlighet att både kunna välja viss personalservice och samvaro med grannar och att, när det passar, kunna dra sig tillbaka till sin egen privata sfär. Intresset visade sig vara stort och samtliga lägenheter är idag uthyrda.
En annan av kommunens satsningar finner vi i det nybyggda centrumhuset, som bland annat inrymmer de kommunala förvaltningarna. Här har fyra lägenheter inrättats speciellt för seniorboende, även dessa anpassade och försedda med alla tänkbara faciliteter. Lägenheterna är ljusa och har en öppen planlösning. Huset ligger i omedelbar närhet till affärer, vårdcentral och all tänkbar annan samhällsservice.

Bara för ungdomar
Som ett komplement till satsningen på bostäder för äldre har kommunen också tagit ett annat äldre hyreshus i anspråk för ett speciellt ungdomsboende kallat ”27:an”, namnet syftande på dels adressen Ydregatan 27 och dels på att boendet är tänkt för ungdomar mellan 16 och 27 år.
Tanken är att erbjuda korta kontrakt och att hålla ner hyreskostnaden då yngre människor oftast är rörliga och har begränsade ekonomiska resurser. En av de tolv lägenheterna har inretts till gemensamhetsutrymme, i källaren finns biljardrum och bastu och som kronan på verket täcker hyreskostnaden även trådlöst internet på 25 Mbit.