Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

YH Mälardalen konkretiserar näringslivets kompetensbehov

Yrkeshögskolan är förmodligen den säkraste vägen för näringslivet att hitta rätt kompetens. Till uppdraget hör att utveckla utbildningar som svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden, Yrkeshögskolan bidrar därmed till en positiv tillväxt med ökad sysselsättning. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs de i nära samarbete med arbetsgivare. YH Mälardalen, YHM, är ett samordnande projekt för fler yrkeshögskoleutbildningar med verksamhet över de tre länen Örebro, Sörmland och Västmanland.

Handelskammaren Mälardalen driver projektet YHM, som i korthet är en storregional satsning för att säkerställa näringslivets kompetensförsörjning i Mälardalsregionen. Genom att matcha arbetsgivarnas behov med rätt utbildningsanordnare är målet att öka antalet relevanta yrkeshögskoleutbildningar i regionen och samtidigt få ett bättre utfall med fler sökande och fler studenter som fullföljer sina utbildningar.
– Vi konkretiserar näringslivets behov gällande kompetens och bidrar med processtöd för utbildningsanordnare då de formulerar sina ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning. Med vår kunskap och insikt kan vi vässa ansökningarna för att öka chanserna till att de beviljas. Det handlar om att få rätt balans, att kunna visa på relevansen för näringslivet samtidigt som man understryker att det inte rör sig om utbildningar som redan finns på gymnasial nivå, förklarar Lena Nyquist, projektledare på Handelskammaren Mälardalen.

Skapar kontakt mellan utbildningsanordnare och företag
Konkurrensen om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning är hög över hela Sverige. I Mälardalen fick man igenom 35 procent av ansökningarna, jämfört med rikssnittet som ligger på 29 procent.
Grundläggande för alla yrkeshögskoleutbildningar är starka praktiska inslag där studenterna får lära sig yrket genom att utföra det.
– Som utbildningsanordnare måste man säkra praktikplatser genom goda kontakter med företag i regionen för att kunna bedriva Lärande i arbete, LIA, ett av grundmomenten för yrkeshögskoleutbildningar. Vi bidrar med kunskap som hjälper företagen att skapa kontakt med utbildningsanordnare i regionen.
Genom öppen dialog bidrar företagen med information om vad som verkligen efterfrågas på arbetsmarknaden. Arbetsgivare erbjuder praktikplatser i form av LIA, skapar utbildningsinnehållet och ger föreläsningar mm.
– Behoven skiftar inom regionen, i de olika kommunerna. I Örebro län finns det exempelvis behov av medicinska vårdadministratörer, i Västmanland söker man tekniker och i Sörmland söker man bl. a kompetens inom logistik och transport, fortsätter Lena Nyquist.

Rekryteringsmässor bra kontaktyta för studenter och LIA-företag
YH Mälardalen ansvarar också för att marknadsföra yrkeshögskoleutbildningar i regionen. Ett bra forum för detta är jobb- och rekryteringsmässorna. Landets största rekryteringsmässa som går av stapeln i Västerås och Eskilstuna har i år en särskild satsning på framtidens kompetensförsörjning genom yrkeshögskoleutbildningar med fokus på företag som deltar i utbildningarna på olika sätt.
– Många som får arbete direkt efter sina studier träffar sin blivande arbetsgivare under LIA-perioden. Rekryteringsmässor är fantastiska tillfällen för att skapa kontakt med blivande LIA-företag och informera om vad studieformen yrkeshögskola.
Den som går en yrkeshögskoleutbildning blir en praktisk teoretiker. I Mälardalsregionen startar 46 olika yrkeshögskoleutbildningar inom IT, ekonomi, försäljning, samhällsbyggnad, turism, hälso-och sjukvård, teknik och transport. På www.yhmalardalen.se finns all information om utbildningarna.
– Vi ser vårt uppdrag som ett tillväxtuppdrag snarare än renodlat utbildningsuppdrag. Samverkan är därför central, ju mer näringslivet deltar desto mer får de ut av våra insatser, säger Lena Nyquist avslutningsvis.

Finansiärer och omfattning
YHM startade 2010 och har fått externa medel för att drivas fram till hösten 2013. Projektet finanserias av Tillväxtverket, Regionförbundet Örebro, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen Västmanland och kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Västerås och Örebro.