Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

YH-utbildning skapar tillväxt för Karlskogas industri

Karlskoga värnar om arvet från Alfred Nobel och fortsätter att satsa på kunskapsutveckling inom explosivämnesteknik. Den kommunala Vuxenutbildningen startade en yrkeshögskoleutbildning (YH) för explosivämnestekniker för två år sedan. Nu siktar man på att bredda utbudet med ytterligare en YH- utbildning inom CNC-teknik, som också är ett styrkeområde för Karlskoga.

Karlskoga grundades en gång i tiden med hjälp av en stark industri, och traditionen lever kvar än idag. Den moderna industrin bygger naturligtvis numera på finslipade högteknologiska processer, men ambitionen är i princip desamma: att leverera genuin kvalitet i hållbara produkter.
– Vi startade YH-utbildningen för explosivämnestekniker tillsammans med industrin. Det är också kravet för att få bedriva YH-utbildning, att det finns ett uttalat behov inom industrin och att man har goda näringslivskontakter. Detsamma gäller nu för nästa omgång, då vi har för avsikt att starta CNC-utbildning, även den som en YH-utbildning, berättar Jan Strid, som ansvarar för Vuxnas lärande i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Unik utbildning inom energetiska material
Karlskoga är fortfarande den enda kommunen i landet som kan erbjuda en YH-utbildning med inriktningen energetiska material. Området har tidigare varit starkt beroende av upplärning in-house på företagen, näringslivet har då fått stå för hela utbildningskostnaden eftersom det inte funnits några alternativ.
När kommunen, på branschens initiativ, beslutade att starta utbildningen var gensvaret stort bland företagen i branschen, som ställer upp med praktikplatser och mentorskap. Praktiken leder ofta till fast anställning eftersom det råder ett skriande behov av explosivämnestekniker på marknaden, både lokalt och nationellt.
– Vi ser ett liknande behov nu inom CNC-teknik, och vi upplever att näringslivet är lika intresserade nu som då vi startade den första utbildningen. Tillsammans med branschen kan vi göra mer, vi tar fram unika resurser som bidrar till att göra Karlskoga ännu mer framträdande som tillverkande region, fortsätter Jan Strid.

Tar fram utbildningar tillsammans med industrin
Förhoppningsvis kan utbildningen starta till hösten 2013. Att det kommer att råda brist på utbildade CNC-tekniker inom några år råder ingen tvekan om, pensionsavgångarna ökar samtidigt som industrin växer.
– Vi förutsätter starkt engagemang från industrins sida. En YH-utbildning ska betraktas som industrins utbildning, eftersom den är till för att möta behov som finns ute på företagen. Utbildningen ska leda till arbete och då är det viktigt att företagen är med och formar utbildningen. Vi håller en nära dialog med industrin och paketerar ihop det viktigaste till en ansökan som vi hoppas ska resultera i en ny YH-utbildning.

Ökad integration för framtiden
Förutom YH-utbildningar satsar kommunen också på gymnasiala studier för vuxna och andra kompetenshöjande åtgärder. Karlskoga står inför nya utmaningar med stora pensionsavgångar under kommande år, viktiga frågor som man måste arbeta med redan idag.
– Ett sätt att lösa den långsiktiga kompetensfrågan är att satsa på ökad integration, att ta vara på kompetens som redan finns men som inte synliggjorts.
Vuxnas lärande är till för både näringslivet och enskilda individer.
– Vi ska öka individers kompetens, matcha den med arbetslivets krav och kunna erbjuda kompetensutveckling för företag. Vi vill vara med och skapa ett bra samhälle. För att skapa tillväxt i Sverige på sikt måste vi bli bättre på att ta vara på befintliga resurser, säger Jan Strid avslutningsvis.