Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

YIT – 100 år i teknikens tjänst

YIT skapar, utvecklar och bibehåller en god livsmiljö för människan. Så sammanfattar koncernen sitt totalåtagande efter nära 100 års verksamhet, främst inom tekniska installationer. Dagens verksamhet är uppbyggd kring ett komplett utbud av tekniska installationer, drift & underhåll samt facilities management. Med ca 100 lokalkontor över hela Sverige är YIT en av landets största och mest heltäckande aktör inom installationer och tekniska processentreprenader.

Koncernens historia går tillbaka till 1912 då Yleinen Insinööritoimisto (Allmänna ingenjörsbyrån) startade sin verksamhet i Finland. De senaste 100 åren har YIT arbetat med omfattande projekt över hela världen. Innovation och kompetens kännetecknar koncernen och genomsyrar all verksamhet.

Allt under samma tak
YIT Sverige AB erbjuder hela värdekedjan av tekniska installationer: el- och klimattjänster, rörtjänster och facilities management (fastighetsförvaltning). Företaget är även en av landets främsta inom ett antal specialkompetenser som omfattar allt från data- och telekommunikationstjänster till maskin- och verktygsuthyrning.
I region Nord, som omfattar elva kommuner i norra Norrland, arbetar nära 600 installatörer, tekniker och tjänstepersonal för att driva YIT-konceptet vidare. Här finns hela tjänsteportföljen – all kompetens under samma tak.

Geografiska regioner
Verksamheten är idag indelad i 10 geografiska regioner, tidigare har man arbetat inom tekniska divisioner. Fördelen med geografisk indelning är kortare avstånd vilket skapar närhet till kunderna, som upplever en trygghetskänsla med lokalkontoren. God tillgänglighet är viktigt för ett företag som YIT, och med den nya strukturen har man även korta beslutsvägar.
Region Nords verksamhet bygger på fyra huvudområden: el, VVS, klimat samt facilities management. Det är bredden i verksamheten som utgör den främsta styrkan, YIT antar totalåtaganden där en kontakt sköter allt – från planering till färdig produkt.

Energioptimering är framtiden
YIT Sverige arbetar aktivt med energioptimering i industrier, fastigheter och bostäder. I region Nord kan man hjälpa till med allt från kartläggning och planering till åtgärder, uppföljning samt drift- och underhåll. Eftersom energipriserna blir allt högre, och allt fler företag blir miljömedvetna, är energioptimering en framtidssatsning som gynnar hela samhället. YIT såg tidigt sitt samhällsansvar och var en av de första aktörerna som började arbeta med energibesparing inom industrin.

Kiruna expanderar
I Kiruna – Gällivareregionen vill man växa ytterligare. YIT samarbetar med de största aktörerna i regionen och ämnar växa i takt med den lokala utvecklingen. Kiruna expanderar, liksom många företag i området. Framtiden ser därför lovande ut för YIT som ligger i teknisk framkant och kännetecknas som innovationsföretag.

Kort om koncernen
YIT är en internationell koncern som verkar inom de tre affärsområdena Building and Industrial Systems, Construction Services Finland och International Construction Services. Huvudmarknaderna är Norden, Baltikum, Ryssland och Centraleuropa. Koncernen har ca 23 000 medarbetare varav nära 4000 finns i Sverige.

Annika Gullberg
Maria Lind