Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

YIT vässar sin organisation i Sverige

Tekniska installationer, drift- och underhållstjänster, fastighetsförvaltning, energioptimering – YIT är en mångsysslare som efter ett sekel i teknikens tjänst fortsätter att utveckla och förfina utbudet av kvalitativa teknik- och energitjänster. YIT anpassar kostymen efter lokalt rådande förhållanden, i distrikt Linköping – Motala (Sydvästra Östergötland) har företaget följaktligen en stark serviceavdelning för rör-, el- och klimatverksamhet.

Bland de lokala uppdragen kan nämnas jouravtal på Göta kanal, där YIT säkerställer slussarnas funktionalitet och på elsidan samarbetar man mycket med Polismyndigheten i olika säkerhetsrelaterade projekt (inbrottslarm, säkerhetslarm). Inom klimatområdet utför YIT allt från finjustering i enskilda aggregat till service av kompletta industriella kylanläggningar.
– Vi har många spännande uppdrag här i regionen, konstaterar Robert Hagert, som ansvarar för hela serviceverksamheten i distriktet. Vi samarbetar mycket med bl.a. Linköpings universitetssjukhus och Försvarsmakten. Det händer en hel del inom sjukhusområdet då man under 2013 kommer att bygga ett flertal nya vårdavdelningar och investera stora summor i att rusta upp sjukhuset. Vi kommer att medverka på flera plan, dels genom tekniska installationer men också med tjänster riktade mot drift- och underhåll av nya tekniska applikationer.
Omkring 70 personer från YIT är redan nu involverade i entreprenadprojekt på sjukhuset. Totalt sysselsätter YIT i Linköping – Motala ca 130 personer.

100 år i teknikens tjänst
YIT skapar, utvecklar och bibehåller en god livsmiljö för människan i enlighet med devisen ”Together we can do it”. Koncernens historia går tillbaka till 1912 då Yleinen Insinööritoimisto (Allmänna ingenjörsbyrån) startade sin verksamhet i Finland. De senaste 100 åren har YIT arbetat med omfattande projekt över hela världen. Innovation och kompetens genomsyrar således all verksamhet – grundtanken är fortfarande att kunna erbjuda kvalitativa tjänster i teknikens framkant.
Det svenska bolaget erbjuder hela värdekedjan av tekniska installationer: el- och klimattjänster, rörtjänster och fastighetsförvaltning. Företaget är även en av landets främsta inom ett antal specialkompetenser som omfattar allt från data- och telekommunikationstjänster till maskin- och verktygsuthyrning. Med tanke på den heta energidebatten kretsar mycket även kring energitjänster som optimering och energispar.
Verksamheten är idag indelad i 10 geografiska regioner, tidigare har man arbetat inom tekniska divisioner. Fördelen med geografisk indelning är kortare avstånd vilket skapar närhet till kunderna, som upplever en trygghetskänsla med lokalkontoren. God tillgänglighet är viktigt för ett företag som YIT, och med den nya strukturen har man även korta beslutsvägar. Distrikt Linköping – Motala har tillgång till hela koncernens tjänsteutbud genom samarbeten, men fokuserar lokalt på rör, el och klimat.

En mångsidig kontakt
Med ca 100 lokalkontor över hela Sverige är YIT en av landets största och mest heltäckande aktör inom installationer och tekniska processentreprenader.
– Vår ambition är att skapa tillväxt lokalt samt att kunna erbjuda kunden en mångsidig kontakt, dvs. en kontakt som sköter hela installationsprojektet. Vi bygger avtal där vi tar hand om samtliga tekniska installationer, oavsett om det gäller klimatanläggningar, säkerhetslarm eller kompletta rör- och VS-tjänster, berättar Hagert vidare.
YIT konkurrerar genom att sticka ut från mängden.
– Vi marknadsför bl.a. helhetsåtagandet ServiFlex, som sammanfattar vårt tjänsteutbud och tillgängliggör det för våra kunder som en och samma servicetjänst. Vi ser fram emot att driva den nya organisationen, det är samma grundvärden som gäller men vi har en betydligt mer effektiv organisation nu, understryker Robert Hagert som avslutning.