Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Yrkesgymnasium med stark förankring i växande branscher

Vid ForshagaAkademin har man valt att satsa på yrkesutbildningar fullt ut. Skolan erbjuder utbildningar inom naturbruksprogrammet med inriktning mot hundsport, viltvård eller sportfiske, samt ett koncept inom handel- och administrationsprogrammet med inriktningen sporthandel. Dessutom har skolan en yrkeshögskoleutbildning inom sportfiske. Det mest intressanta är kanske att samtliga utbildningar utformats i nära samverkan med respektive bransch, kopplat till varje utbildning finns också ett branschråd som består av framstående ledamöter inom respektive näring.

Rektor Fredrik Ernfridsson ger ett exempel på hur väl förankrad skolan är i de näringar man undervisar inom; när det gäller exempelvis inriktningen sporthandel samarbetar skolan med ett branschråd där höga representanter för flera sporthandelsföretag sitter med, däribland Stadiums Sverigechef.
– Vi kallar oss gärna för hela sporthandelns skola där vi ser det som vår uppgift att utbilda kompetent arbetskraft för en växande näring. Vi utbildar butikspersonal som kan få anställning var som helst i Sverige, och vi ser också att i princip samtliga elever inom inriktningen sporthandel får anställning direkt efter studierna. Resterande program har också höga siffror, faktiskt troligen de högsta i landet för en yrkesinriktad gymnasieskola. Det är vi naturligtvis stolta över.
Samtliga utbildningar har tagits fram i samråd med näringslivet, och är därmed långt anpassade för att passa varje specifik bransch. Att göra eleverna anställningsbara är målet.

Tar vara på branschspecifika värden
ForshagaAkademin utmärker sig med sina speciella inriktningar där man tar tillvara på de värden som är specifika för varje bransch. Inom hundsport handlar det om en hel närings behov – från skötsel och friskvård till träning och utställning. Detsamma gäller för viltvård och sportfiske, där man ser till hela näringskedjan och framförallt utveckling av vilt- respektive sportfisketurism.
– Det finns goda möjligheter till att utveckla framgångsrika koncept inom turism med koppling till både jakt och fiske. Våra elever kan bli självständiga entreprenörer som etablerar egna lukrativa verksamheter i framtiden med inriktning på exempelvis jaktguidning eller fiskecamper, berättar Fredrik Ernfridsson.
Skolan erbjuder dessutom möjligheter för vidare studier på högskola med valbara kurser som verkar studieförberedande och ger högskolebehörighet.

Stor potential på sikt inom yrkeshögskolan
I undersökningar som ForshagaAkademin har gjort under 2008, 2009 och 2010 har det visat sig att en mycket hög andel av eleverna får arbete efter studierna. I den senaste mätningen hade över 91 procent sysselsättning av någon form, varav nästan 80 procent var i arbete. För just sporthandel gäller en siffra som närmar sig 100 procent.
– Det är mycket goda resultat, kommenterar Ernfridsson. Utifrån de utbildningsområden vi har på gymnasienivå vill vi också utveckla yrkeshögskoleutbildningar. Idag kan vi erbjuda en yrkeshögskoleutbildning inom sportfiske, på sikt vill vi komplettera med samtliga inriktningar som vi har på gymnasienivå. Det finns mycket goda förutsättningar och vi ser en stark tillväxtpotential för den här typen av utbildningar över lag.