Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Yrkesplugget Uppsala – en individanpassad skola

-Vårt mål är att när våra elever slutar hos oss ska de ha betyg i alla ämnen och en så god yrkeskunskap att de är direkt anställningsbara.

Så säger Björn Wallqvist, rektor för nystartade Yrkesplugget i Uppsala.

Yrkesplugget startade i Bromma för fem år sedan.
-Min chef, Annelee Bergstrand, har en bakgrund som studie- och yrkesvägledare. Hon såg behovet av framför allt yrkeschaufförer, men även av andra yrkesgrupper som utbildas inom fordonsprogrammet , berättar Björn Wallqvist. Hon startade Yrkesplugget med inriktning på de utbildningarna. Snart utökades verksamheten även med byggprogrammet.
-Det finns stora behov av yrkeskunnigt folk, såsom murare, håltagare, plattsättare och så vidare, menar Björn.
Arbetar nära arbetsgivarna
Målsättningen att ge Yrkespluggets elever en sådan kompetens att de kan gå direkt in i yrkeslivet efter avslutad utbildning har hittills lyckats bra. Man räknar med att ungefär 90 procent av eleverna som gått i Bromma har haft anställning ordnad då de går ur skolan. Hur lyckas man med det?
-Vi jobbar nära de olika branscherna och lyssnar på vad de säger, svarar Björn. Vi har lyckats får bra praktikplatser till våra elever, de får bra handledning och lär sig på så sätt mycket. Vi är också noga med att lyssna på branschen och vilka önskemål de har. På så sätt får vi kompetenta elever som klarar av att börja jobba direkt efter skolan.

Samarbete med facket
En annan viktigt sak tror Björn Wallqvist är att man samarbetar med fackföreningarna.
-Det är facken som utfärdar lärlingsböcker och yrkesbevis. Ute på arbetsplatserna är det de som ställer krav på arbetsmiljön och ser till att den är juste. De ställer också krav på våra elever. Det handlar dels att de sköter sig på sina arbetsplatser, dels att de måste ha åtminstone kärnämnena godkända för att få ut sina lärlingsböcker.
Eleverna på Yrkesplugget får tillgodoräkna sig alla 2 500 timmar de går på skolan. För att få ut ett yrkesbevis ska man ha arbetat ett visst antal timmar. Det växlar mellan olika yrken, men är minst 4 500. Yrkesbeviset ska vara ett dokument som visar just att man är kompetent i sitt yrke. Att eleverna får tillgodoräkna sig utbildningstiden innebär för dem att de får en bättre ingångslön än de annars skulle fått.

Individfokuserad skola
För att lyckas få fram duktiga yrkesmän arbetar skolan mycket individanpassat. I år, när skolan i Uppsala är nystartad, finns där bara 36 elever. Nästa år räknar man med att ta in mellan 60 och 70, och på så sätt bygga upp den treåriga utbildningen.
-Många av våra elever har en historia där de haft det kämpigt med teoretiska ämnen, inte minst kärnämnena, berättar Björn Wallqvist. Vi har också en ganska stor grupp dyslektiker, därför är det väldigt viktigt att vi jobbar individbaserat, det individuella stödet är oerhört viktigt.
-Under hösten har vi 36 elever, sex pedagoger och 4 500 m2 att förfoga över, så just nu är vi ju extremt lärartäta, men vi räknar med att ha hög lärartäthet även när vi är en fullt utbyggd gymnasieskola. Vi marknadsför oss just som en liten skola och målsättningen är att ingen klass ska ha fler än 20 elever, avslutar Björn Wallqvist.