Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Yrkespluggets rektor ser ledarskapet som en möjlighet att utveckla individer

Utbildning som ger jobb – allt fler gymnasieskolor satsar på yrkesinriktade studier för att maximera anställningsbarheten. Samtidigt ska det finnas goda möjligheter att välja kurser som ger högskolebehörighet. På Yrkesplugget fokuserar man på anställningsbarhet genom att tidigt integrera arbetslivets verklighet i utbildningen. Täta kontakter med företag och praktik varvas med teoretisk grund för att stärka framtidens arbetskraft.

Yrkesplugget etablerades 2006 av Annelee Bergstrand och Kjell-Ove Moss, båda med lång erfarenhet inom yrkesutbildning. Till att börja med fokuserade man på gymnasieelever, idag erbjuder Yrkesplugget även vuxenutbildning med yrkesinriktning och finns både i Bromma och Uppsala.
Som en mindre skola kan Yrkesplugget fokusera på varje elev och ge utrymme för individanpassade lösningar. Företagskontakter är viktiga för alla yrkesutbildningar. Av 120 studieveckor tillbringar eleverna minst 25 ute på företag i praktik, däremellan görs även kontinuerliga studiebesök och företag kommer även till skolan för att ge föreläsningar om sina respektive verksamheter. Yrkespluggets rektor Annelee Bergstrand föreläser också själv vid universitetet.

Korta beslutsvägar
Annelee Bergstrand är studievägledare i grunden. Hon ser korta beslutsvägar med möjlighet för både elever och personal att vara med och påverka verksamheten som en utav de främsta framgångsfaktorerna för skolan.
– Genom att arbeta strategiskt och målmedvetet vill vi bli kända som en framstående skola för yrkesutbildningar med inriktning framförallt mot fordon, transport och bygg. Vi vill också bredda oss för att vara ett naturligt val i livets olika steg, därför kombinerar vi gymnasie- och vuxenutbildning. På sikt vill vi utveckla verksamheten mot yrkeshögskola, berättar Bergstrand.
Trots att Yrkesplugget är ett yrkesgymnasium uppmuntras även vidare studier genom valbara kurser som ger högskolebehörighet. Alla elever blir behöriga att läsa vidare vid en yrkeshögskola, men det ska även finnas möjligheter för den som vill fortsätta med en mer traditionell akademisk inriktning.

Frihet under ansvar
Annelee Bergstrand ser på ledarskapet som en möjlighet att utveckla individer, både elever och personal. På Yrkesplugget ges mycket frihet att själv bestämma över sina studier och sitt arbete men samtidigt hålla fokus på att uppnå målen för utbildningen. Det motiverar enligt Bergstrand människor till att göra ett bra jobb och stärker självkänslan.
Den traditionella auktoritära skolformen passar inte in i Yrkespluggets nytänkande och innovativa verksamhet, där man istället valt att satsa på frihet under ansvar och möjligheter för personlig utveckling som i sin tur ger goda studieresultat.