Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Hållbarhetsverktyg med omfattande effekt

Potential.vbg har etablerats för att stötta utvecklingen av Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt och som en attraktiv kommun för nya etableringar. Potential.vbg söker aktivt efter innovationer och entreprenörer över hela regionen, gärna med hållbarhet som affärsidé.

Simon och Emma Strandvik, grundare av Greentime.

Devisen Varberg som Västsveriges kreativa mittpunkt genomsyrar allt arbete och alla projekt inom Potential.vbg. Alla idéer som kommer in utvärderas noga. Potential.vbg scannar även marknaden på jakt efter dolda juveler.
Den mångsidiga verksamheten på Potential.vbg är speciellt värdefull under dessa tider av förändring. När allt mer kretsar kring att ställa om till mer hållbara lösningar måste nya idéer få större utrymme, oavsett var de finns.
– Vårt mål är att fånga och utveckla bra idéer och de kan finnas lite överallt. Det kan finnas många nya idéer gömda inom befintliga företag, och därför är vi även till för företag som redan finns i Varberg. Vi kan hjälpa dessa företag att realisera en helt ny idé, skapa en ny produkt eller till och med knoppa av ett dotterbolag, berättar Linda Björk, inkubatorchef på Potential.vbg.

Mer hållbara evenemang

Ett halländskt företag som just nu vidareutvecklas med stöd från Potential.vbg är Greentime AB. Affärsidén bakom Greentime bygger på ambitionen att påskynda den hållbara omställningen med hjälp av olika hållbarhetsverktyg och certifieringar.
Greentime är ett familjeföretag som drivs av entreprenörerna Simon och Emma Strandvik. Verksamheten etablerades redan 2014 men har utvecklats mycket sedan dess. Idag finns flera angränsande affärsområden som alla har en direkt koppling till hållbar utveckling. Företagets tjänster bygger på verktyg som hjälper andra verksamheter att bli mer hållbara, samt ett kompletterande certifieringsverktyg för företag som vill ha ett kvitto på att deras hållbarhetsarbete verkligen fungerar och gör skillnad.
En aktör kan inte göra allt, men Greentime kan påverka aktörer som i sin tur kan påverka andra att göra rätt. Det blir en kraftfull och samordnad satsning som går att mäta i form av mer hållbara evenemang till exempel. Vad gäller evenemang blir effektenett bättre system för användande av resurser, bättre samordnade transporter och större mångfald och jämställd, bland mycket annat.
– Vi har dels ett digitalt verktyg som ger den struktur som arrangörerna behöver för att bygga hållbara event. De får inspiration för att göra mer hållbara val och tydliga instruktioner för hur man kan göra. Dessutom har vi en certifiering knuten till det digitala verktyget. Vi erbjuder även kurser, utbildningar och vägledning för företag och organisationer som vill bli mer hållbara, informerar Simon Strandvik.

Årets miljöpris 2019

År 2019 vann Greentime årets miljöpris som delas ut av EMC Sverige. Motiveringen löd: ”Greentime kännetecknas av ett mycket stort engagemang och har med ett unikt verktyg nått ut till nära 500 aktörer inom evenemangsbranschen. Verktyget Hållbart Evenemang, som inkluderar och konkretiserar Agenda 2030, får aktörerna att tycka det är enkelt och lärorikt att jobba med hållbarhetsfrågor.”

Malardalen
Försvarsmakten en av oss