Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Install brinner för hållbar utveckling

Att bidra till en hållbar utveckling och en cirkulär ekonomi med hjälp av smarta tekniska lösningar är något som det norrländska installationsföretaget Install verkligen brinner för. Install är i skrivande stund med i projekt som förändrar hela samhället, och då inte minst i norra Sverige där företaget har sitt ursprung.

Fibertekniker

Install är en ung spelare på en stor och komplex marknad, men med mod och uthållighet för att ta sig an de största utmaningarna. Det ger resultat. Företaget har haft en enorm tillväxt sedan starten för knappt fem år sedan, och det finns inget som tyder på att utvecklingen är på väg att stagnera – snarare tvärtom.
– Den största utmaningen för framtiden ligger inte i att hitta nya uppdrag, utan snarare om att hitta kompetens för att kunna vidareutveckla vår verksamhet och växa i den takt vi vill, kommenterar Jan Fransson, vd.

Engagerar sig i kompetensfrågan

Precis som alla andra installationsföretag måste man på Install se om sitt hus när det gäller den framtida kompetensförsörjningen.
– Vi har startat samarbete med yrkesskolor i vår närhet för att skapa intresse bland unga talanger. Vi ser att det finns mycket att vinna på att satsa på intresseskapande så tidigt som möjligt. Vi vill även vara med och förbereda ungdomar för yrkeslivet, och vi erbjuder både lärlingsplatser och praktik, berättar Jan Fransson, som själv är mycket nöjd med samarbetet med skolan.
– Alla talar om kompetensbrist och en framtidsoro kring det. Vår uppfattning är att alla teknikföretag måste engagera sig i framtidens kompetensförsörjning, poängterar Jan Fransson.

Brinner för hållbarhetsfrågorna

Kompetensfrågan krokar arm med de viktiga hållbarhetsfrågorna. Att bidra till fler arbetstillfällen lokalt i norra Norrland är förstås en hållbarhetsfråga i sig och åsyftar då social hållbarhet. Install arbetar med hållbarhet utifrån tre dimensioner, det vill säga ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt social hållbarhet.
– Vi vill bidra till att skapa hållbara möjligheter överallt där vi verkar och just nu är det huvudsakligen i norra Sverige. Vi ska vara en innovativ och trygg arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Vi har kommit långt i vårt arbete för en social hållbarhet men det finns alltid saker som kan förbättras. Vi kommer att fokusera mycket mer på området framöver, säger Linn Fransson, som ansvarar för hållbarhetsfrågor samt HR på Install.

Mycket kopplat till miljömålen

När det gäller miljömässig hållbarhet har Install sedan flera år tillbaka ett väletablerat arbetssätt. Företaget är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar utifrån klimatmålen i Agenda 2030. Install arbetar även för att uppnå de svenska miljömålen för 2045 som säger att vi ska ha netto-noll utsläpp av växthusgaser.
– Vi har flera underliggande miljömål inom vår egen verksamhet som sammantaget tar oss lite närmare de stora nationella och globala miljömålen. Ett exempel är att vi eftersträvar att enbart använda fossilfritt bränsle i våra fordon, och ett annat är att vi försöker jobba mycket mer med digitala möten för att minska antalet resor, berättar Linn Fransson.
– Det finns mycket mer kopplat till våra miljömål, inte minst i samband med det nuvarande uppdraget vi har på Hybrit i Luleå. Det blir världens första anläggning för tillverkning av fossilfritt stål, och den byggs här i vår region, med vår hjälp. Det ger en fantastisk möjlighet för oss att visa var vi som företag står i de högaktuella hållbarhetsfrågorna, menar Linn Fransson.