Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Sweco utvecklas i Sveriges krafthuvudstad

Sweco är en samhällsbyggare att räkna med. Som internationellt konsultföretag har Sweco en stor bredd av samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sin storlek till trots är organisationen decentraliserad med lokal närvaro över hela Sverige.

Sweco jobbar gärna gränsöverskridande. Kompetens från olika kontor möts ofta i gemensamma projekt, något som är starkt påtagligt i Mälardalsregionen.

Sweco i Västerås

Västerås är sedan länge ett nav inom Sweco när det gäller kompetens inom infrastruktur, anläggning och konstruktion, miljö samt inte minst elkraft med tanke på Västerås status som Sveriges krafthuvudstad. Medarbetare från Västerås är samtidigt med i projekt över hela Sverige – till och med långt utanför landets gränser i samverkan med kunder som driver projekt över hela världen.

För alla som vill göra skillnad

Allt som har att göra med utveckling av framtidens hållbara samhälle är av intresse för Sweco. Det finns många exempel från kontoret i Västerås som understryker ambitionen att bidra till en hållbar utveckling på alla nivåer i samhället.
– För den som är intresserad av att verkligen göra skillnad för samhället och för en hållbar utveckling på global nivå – och som dessutom vill vara med och upptäcka nya platser är Sweco ett bra val av arbetsgivare. Från Västerås når vi hela världen och vi medverkar i spännande projekt som gör skillnad både idag och på lång sikt, säger Linda Kjellström, gruppchef och konstruktör på Sweco.

Oslagbar bredd

Linda Kjellström medverkar i projekt inom många olika segment, som exempelvis infrastruktur, industri och fastigheter. Effektivare reningsverk och en renare industri har båda samma grundläggande mål: att morgondagen ska bli lite bättre och skapa förutsättningar för nästa generation.
Sweco fortsätter att utvecklas tillsammans med företag och kommuner samt inte minst sina medarbetare i Västerås och Mälardalen. En av Swecos mest grundläggande filosofier handlar om samarbete och att erbjuda bra utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Hög kompetens väger tungt och man har stor frihet i sina uppdrag.
Inom Sweco finns det goda möjligheter att vidareutveckla sin kompetens och utbyta idéer med andra som brinner för samhällsutveckling. Ingen annan teknikkonsult kan visa på en lika stor bredd vare sig i fråga om projektens karaktär, kompetenser eller mångfald inom bolaget.