Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Verkstadsföretag i Borlänge är med och bygger den svenska välfärden

Arcos Hydraulik i Borlänge har en lång tradition som nav för utveckling och konstruktion inom hydraulik. Här tillverkas och renoveras specialiserade och kundunika hydraulcylindrar, domkrafter, oscillatorer, gaskompressorer och hydraulaggregat för olika industrier.

Gruvnäringen, massa- & papper, stålverk, vattenkraft, sågverk, energisektorn och marina applikationer är exempel på industrier som Arcos levererar till. Dessutom är Borlänge hemvist för utveckling av nya specialprodukter inom hydraulik, såsom prototyper och specialkomponenter som oftast tillverkas styckevis.
Hydraulik kan verka som ett ganska snävt kunskapsområde, men modern hydraulik kräver mjukvara, elektronik, batteriteknik och kanske snart även artificiell intelligens för att vara relevant. Hydraulik finns med som en viktig funktion i många av de exportprodukter som ligger till grund för den svenska välfärden, såsom bilar, lastbilar, flygplan, skogsmaskiner och moderna energisystem.

Bygger Sveriges ekonomi

De affärsområden som Arcos Hydraulik fokuserar på, det vill säga industri, energi och marina applikationer, är till stor del grundläggande för Sveriges ekonomi. Företaget har fyra produktionsenheter varav tre i Sverige, närmare bestämt i Borlänge, Sävsjö, Hällaryd samt en i Nastola i Finland. Samtliga jobbar tätt tillsammans för ökad kundnytta, utveckling och tillväxt. Arcos Hydraulik erbjuder kundanpassade hydraulcylindrar i diametrar 20 – 700 mm med slaglängder upp till 15 meter och har samarbete med mer än 800 nöjda kunder i över 40 länder.
– Våra kunder utsätter ofta våra cylindrar för mycket krävande miljöer som kraftig värme, tunga slag, tryck, fukt, smuts eller nedsänkt i saltvatten. Vi befinner oss just nu i ett tillväxtläge trots rådande situation i omvärlden. Vi kommer att behöva förstärka vår verksamhet med mer kompetens framöver, och då speciellt med fokus på specialutvecklade hydraulsystem, säger Christian Wisén, platschef på Arcos Hydraulik i Borlänge.

Högkvalificerade jobb

Det finns många spännande jobb inom industrin och inte minst inom området hydraulik. Som operatör på Arcos Hydraulik i Borlänge arbetar man oftast med specialprodukter och får vara med och utveckla nya och helt kundunika lösningar. Det är ett fritt och mycket varierande arbete som kräver tålamod, problemlösningsförmåga och kreativitet.
– För den som vill utvecklas i sin roll som operatör och ta steget mot att bli mer som en produktionstekniker erbjuder vi fina möjligheter. Det finns många olika roller i produktionen, men även inom utveckling och konstruktion, ekonomi och försäljning. Den moderna industrin är högteknologisk och erbjuder högkvalificerade jobb, det kännetecknar även vår verksamhet här i Borlänge, förklarar Christian Wisén.

För industriell utveckling

Hydrauliska lösningar ingår i produkter som tillsammans står för en stor del av det svenska exportvärdet. Den industriella tillämpningen är tydlig, men hydraulik i mobila kranar, liftar och truckar är också en förutsättning för att våra logistikflöden ska fungera. På så vis kan man också förstå hur viktigt det är att tekniken utvecklas inom hydraulik, för att passa framtida behov med ännu större logistikflöden och mer avancerad infrastruktur.
– Vår verksamhet är på flera sätt avgörande för Sveriges framtid som industrination, och vi ska fortsätta vara en samarbetspartner för industriell utveckling, kommenterar Christian Wisén.