Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

STG rustar järnvägen för framtiden

Scandinavian Track Group AB, STG, är en av Sveriges och Nordens mest heltäckande järnvägsentreprenörer. I stort sett allt som har med järnvägsbyggnation inklusive underhåll och renoveringsarbete att göra finns i STGs tjänsteutbud.

Bild från STG´s växelbyte i Åby.

STG finns representerade över hela Sverige med kontor och verkstäder från norr till söder med huvudkontor i Borlänge. Glenn Gustavsson ansvarar för hela verksamheten och berättar att de för företaget aktuella uppdragen finns i stort sett över hela Norden.
– Det är få andra företag som har en lika bred järnvägskompetens som vi har och det gör oss mycket konkurrenskraftiga – inte bara i vår hemregion Dalarna utan över hela Sverige och Norden, menar Glenn Gustavsson.

Allt från signal till dokumentation

Under vinterhalvåret kretsar mycket jobb kring snöröjning av järnvägsspåren, och under sommaren dominerar olika underhållsuppdrag. STG kan åta sig allt från hela järnvägsentreprenader för anläggning av nya sträckor till löpande underhåll av befintlig järnväg. Dessutom utförs besiktningar och tillståndskontroller via det helägda dotterbolaget ITC.
– Kännetecknande för hela vår verksamhet inklusive ITC är en hög servicenivå som kombineras med en djup teknisk kompetens. Vår främsta styrka och konkurrensfördel är därför vår personal, som är specialister på allt från utveckling och installation av signalsystem till upprättande av teknisk- och/eller säkerhetsinriktad dokumentation, förklarar Glenn Gustavsson.
Som exempel har STGs signaltekniker den högsta dokumenterade kompetensgraden inom sitt område. Detsamma gäller även för företagets bantekniker som utför järnvägsteknisk svetsning samt för specialteknikerna som utför eljobb i anslutning till järnvägen.

Bygger framtidens järnväg

STG arbetar och finns nära nyckelaktörer som äger och driver spåranläggningar. Företaget är en viktig samarbetspartner i byggnationen och utvecklingen av framtidens järnväg.
– Det finns en tydlig ambition i Sverige när det gäller utveckling av järnvägen, som bland annat omfattar ett stort renoveringsarbete som kommer att pågå under flera decennier framöver. Här kan vi bidra med mycket kunskap för att göra arbetet så smidigt som möjligt, säger Glenn Gustavsson.
Trots oroligheter i omvärlden under 2020 blickar STG framåt med tillförsikt.
– Vi har en stark framtidstro eftersom järnvägens utveckling är avgörande för Sveriges utveckling och då inte minst för den fortsatta utvecklingen inom svensk industri som till stor del är beroende av en fungerande infrastruktur. Därför kan vi faktiskt säga att vi, STG och alla som arbetar här, är med och bygger framtiden för svensk industri också, avslutar Glenn Gustavsson med.

Ambra
Car-o-liner
Clarion Magasinet