Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Halland tar en frontposition i arbetet för en hållbar utveckling

Halländska företag är i många avseenden drivande i Sveriges omställning från fossilt till förnybart. Det finns många innovativa företag och många modiga entreprenörer som vågar satsa på ny teknik och det gör att Halland tar en frontposition i arbetet för en hållbar utveckling.

Hallands landshövding Brittis Benzler

Hallands landshövding Brittis Benzler lyfter gärna fram innovationskraften och driftigheten inom det halländska näringslivet. Det är näringslivet som utgör ryggraden i det halländska välfärdssamhället, Halland anses vara en av Sveriges mest attraktiva platser att bo på och det har att göra med läget, de många fina boendemiljöerna och näringslivets tillväxt som i sig ger nya möjligheter att utveckla samhället.

Investeringsvilja som imponerar

I Halland finns en mentalitet som bygger på att hitta nya lösningar på gamla problem och att alltid se möjligheter. Det tycks vara ett kännetecken som är gemensamt för företagen i Halland och för de halländska kommunerna.
Det finns också en investeringsvilja i Halland som imponerar, menar Brittis Benzler. Halländska företag är inte sena att investera i ny teknik för att uppnå bättre effektivitet i sina processer eller generera en bättre produkt eller tjänst. Man räds inte nya utmaningar, det finns snarare en framtidstro som på få andra platser. Förändring anses vara något positivt som föder ännu fler möjligheter.
– Det är en viktig styrka för hela Halland att vi har den här mentaliteten och viljan att verkligen satsa på ny teknik och nya innovationer. Tack vare de investeringar som görs inom näringslivet kan vi i Halland ligga i framkant för arbetet för en hållbar utveckling i Sverige, säger Brittis Benzler.

Ljus framtid för Halland

Det finns studier som visar att människor i Halland lever längre och mår bättre. Det kan inte vara en tillfällighet. Halland har många fördelar där läget är en av de mest självklara. Halland ligger utmed västra Sveriges kust och har en infrastruktur som gör resor till och från samt inom länet smidiga.
Hallands befolkningsutveckling har varit positiv under väldigt lång tid. Kungsbacka har den största inflyttningen, mycket tack vare goda pendlingsmöjligheter men även tack vare den breda arbetsmarknaden som finns i och med att Kungsbacka ligger så nära storstadsregionen Göteborg. Övriga kommuner har också en omfattande inflyttning och sammantaget har länet idag Sveriges högsta nettoinflyttning.
– Det finns väldigt fina boendemöjligheter på många håll i Halland. Jag tror att många längtar hit för att vi i Halland har allt förutom storstadstrafik. Vi har hav, trevliga städer, skog och landsbygd, vi har ett rikt föreningsliv och vi har bra skolor. Detta är saker som gör att företag vill etablera sig här också, och bidra till att länet utvecklas ännu mer. Personligen ser jag en mycket ljus framtid för Halland, säger Brittis Benzler.

Car-o-liner
FMV utbildning
Gnutti Carlo