Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Framtidssäkra innovationer utvecklas i Varberg

Varberg ska bli Västsveriges kreativa mittpunkt. Det är ett mål som kommunen satt upp och som alla företag och organisationer som verkar i Varberg kan känna igen sig i. Varberg sjuder av goda idéer, innovationer och affärsmöjligheter. I inkubatorn Potential.vbg kan de goda idéerna utvecklas till kommersiellt gångbara affärer.

Devisen Varberg som Västsveriges kreativa mittpunkt genomsyrar allt arbete och alla projekt inom Potential.vbg. Det finns många goda exempel på vad man hunnit med under åren som inkubatorn varit verksam och trots att 2020 blev ett tufft år för många så fortsatte idéerna att strömma in till Potential.vbg.

Uppfann framtidsteknik tidigt

Arkitekten och innovatören Sture Hedelin driver Idéhuset Gasellen i Varberg sedan några år tillbaka. Han är en av dem som vänt sig till Potential.vbg under 2020 för att få stöd i att utveckla sin hållbara idé inom energibesparing.
– Jag testade uppfinningen redan på 80-talet men har under åren varit heltidsengagerad arkitekt och beställare av projekt som tagit min tillgängliga tid i anspråk. Under 2020 såg jag en möjlighet att vidareutveckla min idé, som jag nu har testat själv och förfinat för att passa den moderna marknaden, säger Sture.
Innovationen bygger på att med hjälp av en värmeväxlare kunna ta vara på värmen från duschvattnet för att värma nytt vatten och därmed spara mycket energi. Istället för att stora mängder varmvatten bara spolas ut direkt kan den värdefulla värmen tas tillvara och man kan alltså sänka sin totala energiförbrukning.
En internationell patentansökan lämnades in i början av december 2020. Nu vågar Sture Hedelin prata om sin innovation, som han gjorde en variant av och installerade i en egen fastighet för flera år sedan.
Den tekniska lösningen blir integrerad i golvbrunnen och lämpar sig bäst för avlånga moderna brunnar. Där tar den vara på det varma duschvattnet, som passerar värmeväxlaren bara när duschen är igång.
– Att just uppnå bästa tänkbara hygieniska lösning är väldigt viktigt för att produkten ska vara kommersiellt gångbar. Det var också en stor utmaning som jag har arbetat för att lösa nu under det senaste året och som lett fram till den nuvarande versionen av min innovation, förklarar Sture.

Flera tänkbara möjligheter

I dagsläget är det för tidigt att säga hur den nya innovationen kommer att vidareutvecklas för att slutligen nå marknaden. Det finns flera tänkbara möjligheter, som bland annat bygger på att knyta samarbeten där ett annat företag åtar sig att tillverka produkten och därmed också lansera den.
– Jag befinner mig fortfarande i startgroparna med en inlämnad patentansökan. Det är för tidigt att säga hur innovationen ska utvecklas rent kommersiellt, även om jag har vissa önskemål själv. Jag jobbar nu vidare i denna projektfas med målsättningen att få fram en kommersiell lösning. Ett pilotprojekt skulle vara lämpligt som ett första test, säger Sture Hedelin.