Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Halmstads framtidsarena ger innovationskraft till hela Halland

HighFive är en kreativ och affärsdriven innovationsarena för hållbar tillväxt i Halland. Vi pratar alltså om så mycket mer än en traditionell inkubatorverksamhet – och alla som har en hållbar idé och som vill bygga framtidens företag är välkomna.

På HighFive vill man inte göra som alla andra. Affärsidén bygger på att tänka nytt och annorlunda eftersom målgruppen också är nytänkande, drivna och innovativa människor
– HighFive är ett initiativ som tagits av Halmstad kommun, som också äger verksamheten. Vår uppgift inom HighFive är att skapa förutsättningar för nyföretagande samt att utveckla nya och etablerade företag som ger hållbar tillväxt. Det gör vi i nära samarbete med bland annat Region Halland och Högskolan i Halmstad, säger Sandra Johannesson, vd på HighFive.

Framtidsarena för entreprenörer

HighFive är en mycket mångsidig och kreativ verksamhet som vänder sig till många olika typer av människor, branscher och företag – både nystartade och etablerade. En stor del av utvecklingsarbetet kretsar kring innovationer, digitalisering och AI som exempel.
– Vi har olika erbjudanden beroende på var man befinner sig i sin företags- och entreprenörsresa. Vi har till exempel ett hållbart tillväxtprogram på 1,5 år där vi stöttar företagen med affärsdesign, kontakter, forskare och studenter vid högskolan, främjar nya innovationer och affärsmodeller. Vi driver även Högskolan i Halmstads inkubator för studenter där vi utvecklar studenternas entreprenöriella förmågor samt kopplar ihop idéer och studenter med det befintliga näringslivet i Halland, förklarar Sandra Johannesson vidare.

Projektarena för befintliga företag

Projektarenan som drivs av HighFive riktar sig till etablerade företag som vill utveckla sin verksamhet genom nya innovativa lösningar. Det kan vara en helt ny tjänst eller produkt, effektivisering, eller vidareutveckling av befintligt utbud för att komma vidare i sin tillväxtprocess. Till allt som ett företag kan tänkas behöva för att ta sig an framtidens utmaning finns HighFive som resurs, kontaktmäklare och coach.
– Med projektarenan vill vi injicera innovationskraft som får företagen att komma vidare. Det finns massor av goda exempel på hur vi samverkar med företag i olika projekt. I ett projekt stöttar vi ett företag i en innovationsprocess inom människocentrerad AI med stöd från experter från näringslivet och forskare vid Högskolan i Halmstad. I just det projektet är ca. 20 specialister involverade inom utvecklingsområden som AI, tjänsteinnovation och business design, berättar Anna Petersson, business designer och innovationsledare på HighFive.
HighFive är specialister på att koppla rätt kunskap till rätt företag. Det ger ofta en kraftfull innovationsprocess för företagen. På HighFive är man övertygade om att halländsk tillväxt startar med det kreativa mötet, där samverkan mellan det offentliga (kommuner och regionen), näringslivet och akademin är en central del.