Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Hallands tryggaste arbetsgivare rekryterar

Idag upplever de flesta branscher en utmaning i att hitta rätt kompetens. Samtidigt är det många som söker jobb. Att matcha rätt kandidater med rätt tjänst och arbetsgivare är en konst som rekryterings- och bemanningsföretaget OnePartnerGroup bemästrar och förfinar varje dag.

Jaana och Eldin

OnePartnerGroup är en av Hallands tryggaste arbetsgivare. Arbetsmarknaden förändras snabbare idag än för några decennier sedan, det är ett helt annat företagsklimat och den gamla modellen där man hade samma arbetsgivare livet ut gäller inte längre. Som konsult på OnePartnerGroup kan man förena en trygg anställning med möjligheten att få prova olika jobb.

Stöttar i orostider

Att underlätta i kundens vardag och bistå med rätt kompetens som skapar långsiktig lönsamhet är OnePartnerGroups signum. Med lokal närvaro på närmare 50 orter är OnePartnerGroup en av Sveriges mest lokala partners för tillväxt och utveckling. Det är genom att känna den lokala marknaden väl som OnePartnerGroup kan utveckla de bästa lösningarna som fungerar lokalt.
– År 2020 var ett år av ständiga utmaningar för de flesta företag. Det speglar också deras rekryteringsarbete. Under tider av oro är vi en ännu viktigare leverantör eller partner för våra kunder eftersom det finns en viss osäkerhet kring att anställa personal. Vi löser behovet av arbetskraft med bemanning. För våra konsulter är vi också en stabil arbetsgivare eftersom vi kan hitta nya uppdrag när ett annat tar slut, förklarar Jaana Fransson, verksamhetschef med ansvar för stora delar av Halland.

Ständig rekrytering

OnePartnerGroup har kunder inom alla branscher och speglar näringslivet i de regioner man verkar inom. I Halland finns det flera branscher som fortfarande har en stark tillväxt även under rådande omständigheter. Företag som exempelvis tillverkar handsprit och andra medicintekniska produkter behöver fortfarande mer kompetens och för dem är OnePartnerGroup en viktig partner som möjliggör fortsatt tillväxt.
– Vi jobbar väldigt förebyggande och fyller på med kompetens hela tiden. Vi har en ständig rekrytering och det gör att vi kan agera snabbt när det behövs. Vi känner den lokala marknaden väl och vet vilka utmaningar och möjligheter som finns här, säger Eldin Ljutovac, som ansvarar för OnePartnerGroups verksamhet i Varberg.
Att verkligen bry sig om sina kunder och vara insatt i deras vardag är något som OnePartnerGroup bevisligen är bra på. Som bemanningsföretag hjälper OnePartnerGroup företag att planera en långsiktig och strategisk tillväxt med kontroll över personalkostnaderna.