Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Piteås företag går bra

Mellan norrsken och midnattssol – framtiden ser ljus ut i norra Sverige och inte minst i Norrbotten där Piteå lyser som en extra stark stjärna just nu.

Anders Lundkvist och Helena Stenberg kommunstyrelsen i Piteå.

Det är mycket som talar för att Piteå kommer att bli en ännu attraktivare etableringskommun. De senaste åren har varit mycket framgångsrika för Piteå när det gäller antalet nyetableringar och nystartade företag, även befintliga företag har satsat mycket på utveckling och det ger i sin tur ringar på vattnet för nya verksamheter. Sedan ett par år tillbaka märks även en ökad inflyttning med ett större intresse för Piteås växande bostadsmarknad.

Ska stärka varumärket Piteå

Det finns flera framgångsfaktorer bakom den stundande utvecklingen i Piteå, varav etableringen av Markbygdens vindpark är en, och byggnationen av Northvolts batterifabrik i grannkommunen Skellefteå en annan.
Exempel på andra stora lokala etableringar är hustillverkaren Lindbäcks som har byggt en superfabrik i Piteå, rekryterat bortåt 150 personer och som fortsätter satsa på orten. Biodieselföretaget Sunpine fortsätter att utöka sin produktion i linje med drömmen om en fossilfri transportsektor. Piteå har dessutom mycket mer på gång.
– Vi har ett starkt näringslivsklimat som präglas av samverkan. Vi har många lokala familjeföretag som driver stabila, tillväxtbenägna verksamheter. Piteborna är företagsamma och lösningsorienterade, vi har ett gott innovationsklimat och ett stort intresse för nya investeringar i kommunen. Det vi behöver göra framgent är att synas mer och stärka varumärket Piteå, säger Anders Lundkvist, vice ordförande i Piteå kommunstyrelse.
I olika analyser, bland annat beträffande omsättning och tillväxt, mätning av antalet anställda över tid samt förädlingsvärdet i lokala företag, är det tydligt att Piteås företag står sig väldigt bra mot rikssnittet. I hårda ekonomiska fakta visas svart på vitt att Piteås företag går bra och fortsätter att utvecklas.

Jubileumsåret uppmärksammas

I Piteå finns det mycket att fira. Trots pandemin kommer kommunen att uppmärksamma jubileumsåret 2021, även om det blir en annan form av firande än vad man först hade tänkt sig. Det blir nu ett digitalt firande som är öppet för alla och som kan upplevas av fler på distans.
– Aktiviteter kommer att anordnas löpande under hela året för att uppmärksamma att Piteå fyller 400 år. För oss är det viktigt att firandet genomförs under själva jubileumsåret och inte flyttas fram, vi kommer att anordna olika evenemang på ett nytt sätt, det vill säga digitalt. Vi är helt övertygade om att det är det bästa alternativet eftersom vi vill stärka kommunens och medborgarnas känsla för Piteå nu under 2021, säger kommunstyrelsens ordförande Helena Stenberg.

Pikab