Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Kompletta säkerhetssystem och skalskydd från Caverion

Caverion utvecklar tekniska lösningar inom områden som el, kyla, vvs, informationsteknik, automation, processrör och säkerhet. Den gemensamma nämnaren för alla tjänster och affärsområden är att det är lösningar som gör fastigheter smartare och mer hållbara.

Per Johansson tillsammans med sina kollegor på Caverion Piteå.

Caverion finns representerade över hela Sverige. I Norrbotten är det mycket fokus på industriella lösningar som kraftöverföring, automation och säkerhet. Caverion arbetar på uppdrag av några av regionens största industrier, med återkommande kunder som till exempel Boliden och Smurfit Kappa.
– Inom vårt affärsområde Säkerhet och skydd finns spetskompetens inom brandlarm, passagesystem, inbrottslarm, besökssystem samt CCTV. Tack vare övertagandet av personal och maskiner från en annan lokal låsverksamhet i Piteå, har vi nu även en mycket stark spetskunskap inom låsteknik med både mekaniska och elektroniska nycklar. Vi har fått ett större kundunderlag under 2020 trots omvärldens stora utmaningar, berättar Per Johansson, säljare inom området Säkerhet på Caverion i Norrbotten.

Skalskydd för kraftlinerbruk

Under 2019 och 2020 levererade Caverion en totallösning inom säkerhet och skalskydd som är speciellt utvecklad för Smurfit Kappa i Piteå. Här finns Europas största kraftlinerbruk som producerar över 700.000 ton kraftliner. Smurfit Kappa är samtidigt den största privata arbetsgivaren i Piteå.
Skalskyddsprojektet omfattar en komplett säkerhetslösning med snabbvikgrindar, rotationsgrindar, cykelgrindar, speedgates samt även utökat befintligt säkerhetssystem innehållande passagesystem och CCTV för att säkerställa vilka som har tillträde till fabriksområdet.
Caverion har även fått i uppdrag att vidareutveckla skalskyddet efter hand som fabriken utvecklas. I leveransen ingår även planerat underhåll samt felavhjälpande underhåll.

Kundens självklara val

År 2020 var ett händelserikt år för Caverion i Piteå och Norrbotten. Under året färdigställdes även ett större projekt hos Boliden i form av ett integrerat säkerhetssystem med passagesystem, inbrottslarm, bokningssystem till G12-området samt även ett komplett CCTV-system för Bolidens gruvprocess i G12 samt i Aitikområdet. Även här ansvarar Caverion för det årliga underhållet av säkerhetssystemet samt felavhjälpande åtgärder.
Målsättningen för projektet i Bolidens anläggningar, liksom på Smurfit Kappa, är att Caverion som säkerhetsleverantör skall vara kundens självklara val och ha en bra professionell kommunikation med beställare i projektering, leverans samt utförande både av själva projektet och det framtida underhållet.
En liknande målsättning gäller för samtliga projekt som Caverion driver, utvecklar och färdigställer i Norrbotten. Att alltid vara förstahandsvalet baserat på kompetens och leveranssäkerhet är det viktigaste för Caverion.

Haparanda