Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Skolan prioriteras högt i Piteå

Den kommunala skolan i Piteå anses vara en av Sveriges bästa. Det finns ingen genväg till framgång, att Piteås skola rankas högt är ett resultat av många års utvecklingsarbete där skolan ständigt prioriteras och får ta plats.

Malin Westling skolchef i Piteå kommun.

Att bygga en bra skola med hög måluppfyllelse, trivsel och goda resultat är inget som görs över en natt.
– Det är många faktorer som spelar in när vi ska vidareutveckla skolan, från förskolan och upp till gymnasieskolan. Vi är helt övertygade om att det är det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet som ligger till grund för de framgångar vi haft under en lång tid när det gäller bra studieresultat, säger Malin Westling, skolchef i Piteå kommun.

Stark vetenskaplig grund

Utbildningsförvaltningen har under de senaste åren utökat den vetenskapliga ledningen på förvaltningen samt utökat samarbetet med universitet och högskolor, däribland Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Många av Piteås lärare bedriver forskning vid sidan av undervisningen och det i sin tur ger undervisningen en stark vetenskaplig grund.
– Vi bedriver just nu två större forskningsprojekt tillsammans med Luleå tekniska universitet respektive Umeå universitet. Vi har även utvecklat lokal praktiknära forskning i förskola och skola som bedrivs av våra förskollärare och lärare ute på fältet i den dagliga verksamheten, berättar Malin Westling.
Ytterligare en aspekt av den vetenskapliga satsningen är att alla lärare som arbetar inom den kommunala skolan i Piteå har möjlighet att delta i forskningscirklar. Den vetenskapliga förankringen ger lärarna trygghet i sina roller och höjer den pedagogiska kompetensen avsevärt.

Bra grund för vidareutveckling

Den kommunala skolan i Piteå har en mycket hög kompetensnivå. I förskolan har 62 procent av pedagogerna förskollärarlegitimation mot riksgenomsnittet som är 43 procent. I grundskolan har 84 procent av ämneslärarna lärarlegitimation, mot rikets 71 procent.
Det står klart att Piteå kommun har lyckats bygga en bra grund för vidareutveckling av samhällets viktigaste resurs – en bra skola där barn och ungdomar får bästa tänkbara möjligheter att utvecklas till framtidens företagsledare, läkare, lärare och samhällsbyggare. Men bra kan bli bättre, och skolan är i ständigt behov av ny kompetens.
Under 2021 kretsar det viktigaste arbetet både kring att stärka befintliga lärare genom olika forskningsuppdrag och kring att öppna möjligheter för nya lärare att utvecklas tillsammans med skolan och Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun.