Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Teknikcollege ger näringslivet större möjligheter

Västra Mälardalen har en lång tradition som framstående inom tillverkningsindustrin. De 19 företag som ingår i Industriföreningen Västra Mälardalen är alla ledande inom sina respektive nischer. Teknikcollege är en viktig samarbetspartner som tillgodoser en del av kompetensförsörjningen för företagen.

Västra Mälardalen omfattar de tre samverkande kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. Alla tre har en expansiv industri med många arbetstillfällen. I regionen finns en stark tyngdpunkt inom fordonsindustrin, bland annat med flera OEM-tillverkare och underleverantörer till världens största fordonstillverkare, men även tyngd inom försvarsindustrin med Saab som en stor spelare.

Mycket mer än Volvo och Saab

Volvos långvariga etablering i Köpings kommun har gjort sitt för att locka fler leverantörer inom fordonsindustrin till regionen. I anslutning till Volvo finns det idag flertalet andra företag som utvecklar och tillverkar komponenter och ny teknik till personbilar, lastbilar och andra tunga fordon. Samtidigt utvecklas industrin inom andra grenar, såsom metallbearbetning, kraftöverföring, försvarsindustri, betongtillverkning och tillverkning av industrikemikalier.
– I Västra Mälardalen har vi en industri som fortfarande växer och utvecklas, som i allra högsta grad är högteknologisk och som sysselsätter högutbildad arbetskraft. Inom Industriföreningen jobbar vi mycket med att utveckla nya samarbeten mellan våra medlemsföretag, mellan företagen och kommunerna och inte minst när det gäller samverkan inom kompetensutveckling, berättar Lars-Erik Wige, ordförande i Industriföreningen Västra Mälardalen.

Utbildar framtidens arbetskraft

Industriföreningen stöttar samverkan mellan Teknikcollege Västra Mälardalen, kommunerna och företagen.
– Teknikcollege ger näringslivet större möjligheter att vara med och påverka gymnasieskolans industriella och tekniska program. Samverkan med Teknikcollege kan därmed ses som en ren framtidsinvestering för alla industriföretag som vill växa och utvecklas i regionen, säger Jimmy Fernerud, processledare Teknikcollege Västra Mälardalen.
Utifrån de kriterier som företagen ställt upp utbildar de skolor som är certifierade som Teknikcollege framtidens arbetskraft, med andra ord framtidens konkurrenskraft för svenska teknik- och industriföretag. Industriföreningen stöttar skolorna så att utbildningarna hamnar på rätt nivå för att matcha de krav som industrin har idag och kommer att ha i framtiden.
På Ullvigymnasiet och Vasagymnasiet är de tekniska utbildningarna certifierade inom konceptet Teknikcollege. Det betyder att utbildningarna uppfyller de krav som ställs av regionens tekniska företag. Utbildningarna är även regionalt anpassade utefter de företag som finns i region Västra Mälardalen. Teknikcollege arbetar främst mot gymnasiet men även mot vuxenutbildningen och mot grundskolan i samarbete med den kommunala teknikskolan Komtek.